Záchranná služba v Libereckém kraji má fungovat efektivněji

Z jedenácti na patnáct se rozrostl počet stanovišť Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZSLK). Činnost celé služby nyní prochází změnami, jež by měly přispět k jejímu efektivnímu fungování. Tím se míní například i to, že vedení záchranky hodlá omezit počet výjezdů, k nimž vyjíždí posádka s lékařem…

„Ze zkušenosti a podle mezinárodních statistik není lékaře potřeba u 85 až 90 procent urgentních případů a postačí vysoce kvalifikovaný záchranář. Hodláme tento systém zvaný rendez-vous zavést,“ informoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Zdeněk Kubr.

Ten pokládá za optimální, aby k polovině případů vyjela posádka ve složení řidič a kvalifikovaný záchranář, tedy posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a k druhé polovině posádky rychlé lékařské pomoci (RLP), které jsou navíc obsazeny ještě lékařem.

„Tento nový systém počítá s tím, že pokud je to potřeba, bude za posádkou vyslán další vůz s řidičem a lékařem,“ uvedl Kubr. Připustil ovšem, že naše legislativa je v tomto ohledu ještě značně nedokonalá.

Například neumožňuje, aby například pacienta zaintuboval záchranář anebo mu bez lékaře aplikoval některá léčiva. K zavedení tohoto systému vede ale podle Kubra i to, že v současné době vyjíždí k většině případů posádka s lékařem.

„A tak se může stát, že nám vyjedou všichni lékaři na případy, které by stejně dobře zvládly posádky pouze se záchranářem, a tam, kam lékaře potřebujeme, by nám pak nevyjel,“ dodal ředitel záchranky.

Napříště také hodlá ředitel ZZSLK vyřešit situace, kdy středisko vysílá s pacienty na tzv. sekundárních převozech, tedy transportech z jedné nemocnice do druhé, svého lékaře.

„My ho pak máme blokovaného třeba pět až šest hodin na převoz třeba do pražské nemocnice, nemůžeme ho nasadit na primární výjezdy, tedy takové, kde je bezprostředně ohroženo zdraví či život pacienta. Chci hovořit s řediteli nemocnic o tom, že by posílali své lékaře s pacientem anebo po dobu, kdy bude náš lékař blokován, nám poskytli svého lékaře,“ vysvětlil Kubr.

Barbora Silná, Právo, 13.01.2004

Ohodnoťte tento článek!