Záchranný zdravotnický systém v Blansku posílen

V sousedství blanenské nemocnice byla odevzdána do provozu zrekonstruovaná a moderně vybavená budova Záchranné zdravotnické služby okresu Blansko…

BLANSKO – Pátek 9. listopadu se stal pro zdravotnictví a především pro občany okresu Blansko významným dnem. Za přítomnosti náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Michala Pohanky byla v sousedství blanenské nemocnice odevzdána do provozu zrekonstruovaná a moderně vybavená budova Záchranné zdravotnické služby okresu Blansko.

Nové zařízení vzniklo díky cílevědomé činnosti bývalého předsedy Okresního úřadu v Blansku a současného ředitele Krajského úřadu JM kraje Jiřího Crhy. Ten již v roce 1995 rozhodl o zřízení samostatné zdravotní záchranné služby k 1. 1. 1996 s cílem sjednocení všech složek přednemocniční péče. Postupně byly do tohoto zařízení, jehož ředitelkou byla jmenována vysoce kvalifikovaná lékařka MUDr. Ilona Rybářová, delimitovány všechny složky lékařské pohotovostní služby první pomoci a k 1. 1. 2000 i výjezdové skupiny ZSS. Ty byly jak v Boskovicích, tak později i v Blansku zmodernizovány dodávkou nových speciálních vozů, jejichž vybavení zcela odpovídá nemocničním lůžkům na oddělení ARO. Ke sjednocení integrovaného záchranného systému na okrese Blansko, který se stal předmětem, a jak ukazuje doba, prozíravého úsilí přednosty OÚ Blansko, přispěl okres jako zřizovatel k vybudování trvalého a moderního zařízení přestavbou zastaralé a k jiným účelům používané budovy v těsném sousedství nemocnice. Přestavba probíhala postupně za plného provozu výjezdové skupiny. Příznivé je i to, že dílo, na které bylo rozpočtováno 14 milióny korun, bylo dokončeno v plném rozsahu a kvalitě za 12 198 000 Kč, tedy s téměř dvoumiliónovou úsporou. K napojení na okresní integrovaný záchranný systém zbývá ještě dobudování radiofonní sítě na území celého okresu. Tím bude ukončena další etapa ke zdokonalení přednemocniční zdravotnické péče v okrese Blansko, která je, jak sami lékaři uvádějí, základním předpokladem pro maximální a včasnou pomoc postiženým osobám a pro záchranu lidských životů. Moderní středisko Záchranné zdravotnické služby je tímto dnem schopno plné součinnosti s operativními středisky integrovaného záchranného systému, jimiž jsou Hasičský sbor, Policie ČR a všechna zdravotnická zařízení.

JIŘÍ ŠRÁMEK, Haló noviny, 14.11.2001

Ohodnoťte tento článek!