Záchytka se stěhuje na Zdaboř, opilců přijímá čím dál více

Příbramská protialkoholní záchytná stanice se už brzy přestěhuje do areálu nemocnice na Zdaboři. Vedení města se o pronájmu prostor dohodlo s nemocnicí, smlouvu budou tento týden projednávat radní města.

„Jakmile bude smlouva podepsána, začnou v nových prostorách protialkoholní záchytné stanice v areálu nemocnice na Zdaboři v suterénu budovy H probíhat stavební úpravy tak, aby vše splňovalo požadavky pro provoz zdravotnického zařízení tohoto typu. Náklady bude hradit nemocnice i město Příbram a celková částka by se měla pohybovat okolo 130 tisíc korun,“ sdělila Příbramskému deníku mluvčí města Pavlína Svobodová.

Vzhledem k tomu, že jde o zdravotnické zařízení, je nutné zajistit i potřebné vybavení. „Budeme oslovovat zdravotníky a lékaře, kteří by měli zájem nám na záchytné stanici pomáhat. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v této věci zpracuje potřebné podklady a klíčové dokumenty,“ uvedla místostarostka Alena Ženíšková s tím, že tým protialkoholní záchytné stanice budou tvořit současní sanitáři, jejichž práci budou nově koordinovat zdravotníci i lékaři.

Služba záchytné stanice by měla fungovat na dobudenně od 19 do 7 hodin ráno, personál včetně lékaře bude mít své zázemí. Je zvažována i pohotovostní služba na telefonu, vše záleží ale na financích a ostatních faktorech nebo možnostech města.

„Jakmile bude podepsaná smlouva s nemocnicí a záchytná stanice bude vybavena, budeme mít souhlasné stanovisko hygienické stanice a bude připraven pracovní tým, můžeme požádat Odbor zdravotnictví Středočeského kraje o udělení oprávnění provozovat zdravotní službu Protialkoholní záchytné stanice,“ informuje místostarostka Alena Ženíšková.

V současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici 1 500 korun, město zvažuje částku zvýšit na 2 500.

Vzhledem k trendu zachycených,v roce 2014 to bylo 395 osob, se zdá, že záchytná stanice plní účel a svůj smysl má. „Obzvláště po minulém víkendu, kdy jsme na záchytce měli úplně plno,“ s jistou nadsázkou dodává místostarostka Ženíšková a připomíná, že úkolem záchytné stanice je zajistit umístění osob, které se požitím alkoholu nebo jiné návykové látky přivedly do stavu ohrožujícího sebe či okolí nebo do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení a nelze je umístit jinde či jinak.

Ročnírozpočetzáchytkybyl pro rok 2014 celkem 1 875 500 korun, Středočeský kraj přispěl 1,3 milionu, přispělo také 8 okolních měst, podle počtu zachycených od 5 do 15 tisíc. Celkem tak okolní města přispěla 75 tisíci.

Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Moravě, Jaroměř.
Záchytka funguje pod správou městského úřadu od roku 1993.

Ohodnoťte tento článek!