Záchytka se stěhuje na Zdaboř, opilců přijímá čím dál více

Příbramská protialkoholní záchytná stanice se už brzy přestěhuje do areálu nemocnice na Zdaboři. Vedení města se o pronájmu prostor dohodlo s nemocnicí, smlouvu budou tento týden projednávat radní města.

„Jakmile bude smlouva podepsána, začnou v nových prostorách protialkoholní záchytné stanice v areálu nemocnice na Zdaboři v suterénu budovy H probíhat stavební úpravy tak, aby vše splňovalo požadavky pro provoz zdravotnického zařízení tohoto typu. Náklady bude hradit nemocnice i město Příbram a celková částka by se měla pohybovat okolo 130 tisíc korun,“ sdělila Příbramskému deníku mluvčí města Pavlína Svobodová.

Vzhledem k tomu, že jde o zdravotnické zařízení, je nutné zajistit i potřebné vybavení. „Budeme oslovovat zdravotníky a lékaře, kteří by měli zájem nám na záchytné stanici pomáhat. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v této věci zpracuje potřebné podklady a klíčové dokumenty,“ uvedla místostarostka Alena Ženíšková s tím, že tým protialkoholní záchytné stanice budou tvořit současní sanitáři, jejichž práci budou nově koordinovat zdravotníci i lékaři.

Služba záchytné stanice by měla fungovat na dobudenně od 19 do 7 hodin ráno, personál včetně lékaře bude mít své zázemí. Je zvažována i pohotovostní služba na telefonu, vše záleží ale na financích a ostatních faktorech nebo možnostech města.

„Jakmile bude podepsaná smlouva s nemocnicí a záchytná stanice bude vybavena, budeme mít souhlasné stanovisko hygienické stanice a bude připraven pracovní tým, můžeme požádat Odbor zdravotnictví Středočeského kraje o udělení oprávnění provozovat zdravotní službu Protialkoholní záchytné stanice,“ informuje místostarostka Alena Ženíšková.

V současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici 1 500 korun, město zvažuje částku zvýšit na 2 500.

Vzhledem k trendu zachycených,v roce 2014 to bylo 395 osob, se zdá, že záchytná stanice plní účel a svůj smysl má. „Obzvláště po minulém víkendu, kdy jsme na záchytce měli úplně plno,“ s jistou nadsázkou dodává místostarostka Ženíšková a připomíná, že úkolem záchytné stanice je zajistit umístění osob, které se požitím alkoholu nebo jiné návykové látky přivedly do stavu ohrožujícího sebe či okolí nebo do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení a nelze je umístit jinde či jinak.

Ročnírozpočetzáchytkybyl pro rok 2014 celkem 1 875 500 korun, Středočeský kraj přispěl 1,3 milionu, přispělo také 8 okolních měst, podle počtu zachycených od 5 do 15 tisíc. Celkem tak okolní města přispěla 75 tisíci.

Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Moravě, Jaroměř.
Záchytka funguje pod správou městského úřadu od roku 1993.

Záchytka se stěhuje na Zdaboř, opilců přijímá čím dál více
Ohodnoťte tento článek!