Začneme, i když je ministerstvo proti

Proč jste se rozhodl zahájit devitalizace právě ve druhé polovině května? – Protože bude měsíc před volbami a občané si tak budou moci porovnat proklamované sliby politiků ve zdravotnictví a jejich konkrétní přístup…

ŘEDITEL HORSKÉ NEMOCNICE VE VRCHLABÍ MUDR. VLADIMÍR DRYML:

* Vaše nemocnice si podala žádost o provádění devitalizací, tedy podvazování rakovinových nádorů. Ministerstvo vám souhlas nedalo, přesto chcete v druhé polovině května začít. Proč?

Protože devitalizace už se stala politickou otázkou a málo se v ní hledí na skutečného onkologicky nemocného pacienta. Ministerstvo zdravotnictví ani Česká lékařská komora v ní nepostupují právě v zájmu pacienta. Proto nemocné operovat budeme na jejich vlastní žádost, po informovaném souhlasu a zajištění právní ochrany nemocnice.

* Prý máte pacienty z celé republiky.

Ano. Denně se nám hlásí a ptají se, zda takový zákrok zvládneme, zda jsme na něj připraveni. Odpovídáme jim, že připraveni v nejbližší době budeme. Chceme operovat ty pacienty, nad nimiž už ostatní lékaři zlomili hůl, tedy už je dál neléčí.

* Proč jste se rozhodl zahájit devitalizace právě ve druhé polovině května?

Protože bude měsíc před volbami a občané si tak budou moci porovnat proklamované sliby politiků ve zdravotnictví a jejich konkrétní přístup. Pro nás je nejvyšším právem právo pacienta. Je to i otázka toho, zda se občan v této zemi může svobodně rozhodovat.

* Primář chirurgického oddělení vaší nemocnice dr. David Havel je však proti devitalizacím a obává se, a podle něho i další lékaři, tento zákrok provádět.

Ze strany státu i jiných organizací je proti naší nemocnici kvůli devitalizaci vyvíjen nesmírný tlak, jehož cílem je, abychom devitalizace nedělali. Já jsem osobně přesvědčen, že klinické zkoušky neukázaly, že by se pacientům uškodilo. Výsledky nejsou takové, jak se očekávalo, jen proto, v jakém stadiu byli pacienti operováni, a je otázkou, jak postupovat dál. Metoda doktora Fortýna říká jednoznačně: bez chemoterapie, radioterapie a v časnějším stadiu rakoviny. Ne v tom posledním, jak klinické zkoušky probíhaly. Přístup ale bude individuální.

* Promiňte, ale vůbec jste mi neodpověděl na otázku ohledně primáře vaší chirurgie.

Primář je relativně mladý chirurg a vidí nebezpečí spojená s útoky od odborných společností proti lékařům. V tomto okamžiku je devitalizace i otázkou osobní odvahy.

* Ale prý jste v rozporu i s majitelem nemocnice. A protože jde o soukromou nemocnici, mohl byste také přijít o křeslo ředitele.

To je pravda. S majitelem nemocnice o devitalizaci diskutujeme a neskrývám, že v něčem máme rozdílné názory.

* Pokud by vaše chirurgické oddělení devitalizaci neprovádělo, kdo by ve Vrchlabí zákroky dělal?

Jednáme s externisty z jiných nemocnic. Pokud by ani oni neměli odvahu, zákroky bych prováděl já sám. Jsem chirurg s druhou atestací a s dvacetiletou praxí. Zkušenosti mám.

* Část lékařů si myslí, že devitalizace je jen další krok k tomu, aby vrchlabská nemocnice byla v rámci republiky stále středem pozornosti, mluvilo se o ní, byla populární. Není tomu tak?

Rozhodně ne. Myslím si, že každý útok proti nám je důsledek toho, že útočící se bojí, co kdyby na této metodě něco bylo.

* U kterých diagnóz budete zákrok provádět?

S největší pravděpodobností u nádorů na kůži, na trávicím traktu a prsu.

Václav Pergl, Právo, 18.4.2002

Ohodnoťte tento článek!