Zahnali nás do kouta

Současný předseda AVEL, jednatel firmy Gehe Pharma Praha Petr Příhoda v rozhovoru pro Euro říká, že distributoři byli donuceni k zastavení dodávek léků třem nemocnicím politikou ministra zdravotnictví Davida Ratha…

Asociaci velkodistributorů léčiv (AVEL) tvoří čtyři společnosti: Alliance UniChem CZ, Gehe Pharma Praha, Pharmos a Phoenix, lékárenský velkoobchod, které ovládají 95 procent českého trhu.

Tři jsou pobočkami firem působících v rámci celé Evropy, kde je největším distributorem léků společnost Celesio, jíž patří i Gehe Pharma Praha. Akcionáři Pharmosu jsou z velké části tuzemské lékárny.

Od minulé středy, kdy společnosti zastavily dodávky léků pražským fakultním nemocnicím Na Bulovce a Thomayerově nemocnici a brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny kvůli jejich dluhům ve výši čtyř set milionů korun, je AVEL v ostrém konfliktu s ministry zdravotnictví a financí.

Současný předseda AVEL, jednatel firmy Gehe Pharma Praha Petr Příhoda říká, že distributoři byli donuceni k tomuto tvrdému kroku politikou ministra zdravotnictví Davida Ratha.

Jaké jsou pohledávky AVEL vůči lékárnám po lhůtě splatnosti?

Přesná čísla za AVEL bohužel nemám k dispozici. Ale odhaduji, že celkové otevřené pohledávky se pohybují kolem 4,5 miliardy korun, z toho po lhůtě splatnosti, tedy mimo splátkové kalendáře a smluvně ošetřené úvěry, je to ke dvěma a půl miliardy.

A vůči nemocničním lékárnám?

Jenom u Gehe Pharma je to zhruba sto milionů korun. Tento vzájemný poměr zhruba platí v rámci celé asociace.

Platební morálka fakultních nemocnic je horší než nemocnic vlastněných kraji, obcemi nebo soukromými subjekty?

Situace u zmíněných tří fakultních nemocnic je bohužel výrazně nejhorší. I mezi fakultními nemocnicemi jsou ale takové, které dokážou platit včas.

Které to jsou?

Naše zkušenosti říkají, že pražský Motol a BrnoBohunice, dobré zkušenosti máme i se Všeobecnou fakultní nemocnicí a s fakultní nemocnicí v Ostravě. Pokud jde o krajské nemocnice, jsou mezi nimi zákazníci dobří i méně dobří, obecně však lze říci, že za poslední dva roky v tomto segmentu zaznamenáváme spíše zlepšující se trend.

Nepřipustil byste, že absolutní zastavení dodávek pro tři nejhůře platící nemocnice je přece jen příliš silná káva?

Podívejte se, společná obchodní přirážka pro distributory a lékárny byla snížena z dvaatřiceti na devětadvacet procent, aniž by někdo na ministerstvu zdravotnictví spočítal, jaké dopady to bude mít. Každý z distributorů má úvěry v řádech miliard korun, aby mohl dodávat na tento trh s takovou splatností, s jakou dodává. U společnosti Gehe Pharma je to v případě veřejných lékáren 45 až 60 dní, u nemocničních lékáren 90 až 120 dní, nezřídka i déle. Banky, které nám úvěry poskytují, pozorně sledují situaci na trhu a předpoklady, zda nám zákazníci dokážou platit. Pokud klesne přirážka o tři body, je to pro banky nepříjemný signál, že hospodaření některých subjektů, už dříve napjaté, se dostává do kritické situace. Banky na to budou dříve nebo později reagovat. Nám nezbývá než financovat to, na co máme, a začít tedy zkracovat doby splatnosti. Jestliže dluhy a doby splatnosti jsou u uvedených tři nemocnic takové, jaké jsou, a nikdo z představitelů státu není ochoten slíbit, že to bude řešit, nemůžeme si dovolit dál dodávat léky a hledat další peníze na pokrytí zvyšujících se úvěrů. My sami musíme dodavatelům platit obvykle v třicetidenní lhůtě.

Gehe Pharma Praha má také lékárny, že?

Společnosti Celesio patří společnost Lloyds, která provozuje lékárenský řetězec i v Česku. Je to ale samostatná organizace s vlastním budgetem a managementem, na jejíž činnost nemáme sebemenší vliv.

David Rath řekl, že dá členské firmy asociace k antimonopolnímu úřadu kvůli podezření z kartelové dohody. Už vás úřad kvůli tomu kontaktoval?

Ano, ředitel naší asociace Pavel Suchý už byl antimonopolním úřadem vyzván k jednání. Kdyby ale pan ministr znal situaci v distribuci léků v Česku, věděl by, že existuje mnoho příkladů často až nepřiměřeně tvrdého konkurenčního boje mezi velkodistributory, kteří dosud na českém trhu vydrželi. Naše marže patřila již před současnou úpravou k nejnižším v Evropě a přitom se vzhledem k nízké úrovni cen našich léků počítá z malého koláče. Kdybychom dokázali jednat ve shodě, jistě by naše marže nebyla na současné úrovni.

Nehrozí, že se zastavením dodávek léků dostanete do kolize s dohodami o splátkovém kalendáři?

Realita vypadá obvykle tak, že nemocnice po určitou dobu dodržuje splátkový kalendář, ale zároveň přestává platit aktuální dodávky. Například Thomayerova nemocnice má hradit ve splátkovém kalendáři vůči naší společnosti více než 26 milionů korun a to dodržuje, ale zároveň jí z aktuálních dodávek naběhlo více než deset milionů korun po splatnosti.

Své kroky jste jistě konzultovali s mateřskými společnostmi.

Samozřejmě. Je úsměvné, když pan ministr prohlašuje, že si bude stěžovat u mateřských firem na naše chování. Svědčí to o tom, jakou má představu o managementu a fungování takovýchto společností. Jak může manažer, který se musí starat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, reagovat na to, že mu u státních firem narůstají pohledávky i rok po splatnosti a vládní činitelé vykřikují něco o vydírání nebo náhradním řešení, ale nikdo neřekl ani půl slova o tom, jak tyto dluhy splatit? Jaký je to signál pro zahraničí, když si to dovolí? Pokud by nás měly mateřské firmy za něco odvolat, pak za to, když bychom na takovou situaci nereagovali.

Jste ochotni obnovit dodávky pouze za předpokladu, že dlužných čtyři sta milionů bude uhrazeno?

Ano. Chci ale upozornit, že v případě “ vitálního léku“ žádného pacienta zemřít nenecháme, a pokud situaci nedokáže vyřešit ministrem nově vybraná společnost Stylmed H, mohou se na nás tyto nemocnice samozřejmě obrátit.

Nebojíte se, že přijdete o pracně vybudované pozice na českém trhu?

Jsme přesvědčeni, že to, co tady děláme, děláme na dobré úrovni. A to, že by nás tady někdo nahradil, je představa dost komplikovaná. Zejména pokud bude trvat stav, že splatnost pohledávek je mnohonásobně delší než v západní Evropě, kde nemocnice obvykle platí do třiceti dnů.

Tím se vyjadřujete ke slovům Davida Ratha, že v případě potřeby vás může nahradit jiný dodavatel nebo může být vytvořena státní distributorská firma?

Ano. Aby do tohoto prostředí přišel někdo nový a začal zde úspěšně podnikat, je zcela nereálné. Pokud jde o Stylmed H, distributorskou společnost Nemocnice Na Homolce, zaznamenal jsem velmi korektní vyjádření ředitele nemocnice pana Šubrta, že Stylmed může nárazově, po velice krátkou dobu řešit situaci ve třech zmíněných nemocnicích. Ale aby stabilně nahradil AVEL ve všech fakultních nemocnicích, to nepřipadá v úvahu. A to nemluvím o tom, že by Stylmed H zřejmě musel dodávat zadarmo, protože kdyby mu nemocnice platily, dopouštěly by se zvýhodňování věřitele.

Dluhy zmíněných tří nemocnic jste připraveni řešit i soudně?

Jednoznačně.

Včetně návrhů na uvalení konkurzu?

Pokud k tomu situace dospěje, tak ano. Jsme ale přesvědčeni, že pan Rath i pan Sobotka budou muset změnit stanovisko, protože jako vládní představitelé by měli jít příkladem a dodržovat zákony. Nechceme nic, co by nám na základě zákona nepatřilo.

Jste připraveni s oběma pány dále jednat?

Určitě, teď ale především o úhradě našich pohledávek. Až budou uhrazeny, považujeme další jednání o lékové problematice za smysluplná.

Používá AVEL nadále právních služeb Tomáše Sokola?

Ne. Využili jsme jich jednou v minulosti a byli jsme spokojeni. Takže nevylučuji, že budeli potřeba, obrátíme se na něj i v budoucnu.

Při rozhodování o současném postupu vám neradil?

Ne.

EURO

Ohodnoťte tento článek!