Zákaz potratů se nekoná

Návrh novely poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství neuspěl a vláda jej zamítla…

„Vláda odkazuje na rezoluce OSN z roku 1979 a 1985, které prosazují právo dítěte narodit se jako chtěné a vítané. OSN také považuje za jedno ze základních práv rodiny mít tolik dětí, kolik si přeje. Dominantní je v této otázce také právo ženy,“ uvedl místopředseda vlády Rychetský stručné důvody, proč vláda zaujala k návrhu negativní stanovisko.

Pokud by zákon platil, hrozilo by lékaři, který by potrat provedl až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Poslanci také navrhli trestní stíhání osob, které by ženu k potratu svedli nebo jí s ním pomáhali. Podle navrhovatelů novely je potrat výrazem hlubokého pohrdání lidským životem. Někteří kritikové poukazují, že novela by mohla vyvolat i tzv. „potratovou turistiku“, kterou jsou nuceny podstupovat například polské ženy.

DÁLE ČTĚTE:

Tři poslanci chtějí kriminalizaci potratů

(pek), www.Zdravi.Euro.cz, 21.7. 2003

Ohodnoťte tento článek!