Zákon by měl zavést jednotný registr zdravotnických prostředků

dokumenty, kartotéka

Vadné prsní implantáty nebo náhlé zastavení úhrad podložek chránících lůžko při úniku moči by už neměly pacienty v ČR ohrozit. Ministerstvo zdravotnictví uchystalo zákon, který zavede jednotný registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků. O jejich úhradách už nebudou rozhodovat pojišťovny, ale stanoví je lékový ústav. ČTK to řekl náměstek Petr Nosek, který v pátek zákon představil na semináři dodavatelům.

„Zdravotnické prostředky jsou zatím neregulovány, legislativa tuto oblast neupravuje, číselníky dělá zdravotní pojišťovna spíše zvykově než podle legislativy. To vše skončí, nový zákon uvede od příštího roku tuto oblast do souladu s legislativou EU a zavede pořádek,“ uvedl Nosek.

Skončit by podle něj měla praxe, kdy trh je „zaplevelen“ výrobky, které sice jsou bezpečné, ale neúčinné. Jako příklad Nosek uvedl tvrzení o zdravotní prospěšnosti u některých kosmetických výrobků. Prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed Miroslav Palát vidí jako největší problém to, že není jednotná administrace. Funkce jsou rozděleny mezi více institucí – lékový ústav, obchodní inspekci a ministerstvo zdravotnictví. „Nový zákon přináší z pohledu průmyslu zásadní kvalitu v tom, že soustřeďuje všechny funkce do lékového úřadu,“ řekl Palát ČTK.

Netajil ale obavy z toho, jak budou stanovovány úhrady za zdravotnické prostředky. Připodobňování mechanismu stanovení cen a úhrad mezi zdravotnickými prostředky a léčivy je podle něj zavádějící. Léků je několik tisíc, zdravotnických prostředků statisíce a jsou různorodé. Co prostředek, to jiný postup, jiná aplikace, jiné použití. Firmy tak u každého prostředku musejí vysvětlovat, v čem je jiný, proč má být praxe jiná a jaká praxe je vyhovující.

K posouzení efektivity zavedení nového zdravotnického prostředku chce ministerstvo využít systém HTA, který umí spočítat, jakou měřitelnou hodnotu nový prostředek přináší a jak je to v proporci s vynaloženými penězi.

Palát uvedl, že systém HTA se běžně používá k vyhodnocení tam, kde je prostředek už používán a jsou s ním zkušenosti. Obává se, aby novinky, které by měly zásadnější dopad na rozpočet, nebyly nejprve hodnoceny, a teprve pak vpuštěny do užívání. „To je citlivá oblast, na které budeme ještě muset spolupracovat. Když se má vyhodnocovat HTA na postup, který ještě není v užívání, popírá se hledisko, že se musí hledět na reálné zkušenosti s jeho používáním,“ řekl.

Ohodnoťte tento článek!