Zákon o nelékařských povoláních – čtěte odpovědi

Článek, ve kterém se mohli zdravotníci dotazovat na nejasnosti zákona o nelékařských povoláních, měl nejvyšší sledovanost v letošním roce. Na otázky čtenářů odpovídala Dana Jurásková, předsedkyně kreditní komise ČAS. Odpovědi čtěte v článku. Další dotazy již prosím neposílejte…

Další dotazy již neposílejte…

Zákon č.96/2004 Sb. a další související předpisy platí už jeden rok. Zdravotníci na vlastní kůži zjišťují záludnosti klíčového, nicméně komplikovaného předpisu. Mgr. Dana Jurásková, vědecký sekretář a předsedkyně kreditní komise České asociace sester se pokusila čtenářům Zdraví.Euro.cz některé problémové interpretace tohoto zákona vysvětit.

Redakce Zdravotnictví a medicína Daně Juráskové za spolupráci velmi děkuje. Článek, ve kterém se mohli zdravotníci v uplynulých týdnech dotazovat na nejasnosti zákona o nelékařských povoláních, měl nejvyšší sledovanost v letošním roce.

Další otázky již neposílejte!

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Nikola Jirsová, odborný ekonomický asistent, Městská správa sociálních služeb v Mostě:

Na stránkách Zdraví.Euro.cz jsem se dočetla o registraci sester (viz Bez titulu nezavedou ani transfuzi). Chtěla jsem se informavat, zda-li se tato registrace týká sester v domovech důchodců a v domovech – penzionech pro důchodce?


^SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:|
|
Zákon o nelékařských povoláních
Česká asiciace sester
|


Odpověď:

V tomto dotazu se objevuje termín, který vlastně oficiálně neexistuje, nicméně celá obec nelékařů jej používá a dobře ví co to znamená. A já předpokládám, že vy to víte také. Tedy jen pro úplnost – registrace – podle Zákona č.96/2004 Sb. osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Toto osvědčení potřebují všichni nelékaři, kterých se týká výkon povolání bez odborného dohledu (náplň činnosti dle zaměstnavatele), k 1.4.2006 aby tuto kompetenci mohli provádět. Vzhledem k tomu, že se Zákon 96/2004 Sb. vztahuje i na zdravotnické pracovníky-nelékaře působící v resortech ministerstva vnitra, obrany, práce a sociálních věcí, jsou povinni se jím řídit tedy i zdravotníci pracující v domovech důchodců či penzionech. Samozřejmě pouze v případech jsou-li jako zdravotníci podle Zákona 96/20004 Sb. zařazeni.

Uživatel: Nikola Jirsová,DiS.

Mám ještě jeden dotaz, jaké kroky by měla naše organizace udělat v případě, že nemáme (u zaměstnanců naší organizace) způsobilost podle zákona a kdy se máme (naši zaměstnanci) zaregistrovat?

Odpověď:

Zákon č.96/2004 Sb. uvádí v § 96 v tzv. přechodných ustanoveních, že k výkonu povolání bez odborného dohledu není třeba osvědčení do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho plyne, že nejpozdější termín, kdy musíte mít osvědčení již v ruce je 1.4.2006. Regulatorní orgán, který pro MZ ČR vydávání osvědčení zajišťuje má podle zákona 90 dnů na vyřízení žádosti, s touto dobou tedy musíte počítat. Já Vám doporučuji požádat o osvědčení nejpozději v listopadu letošního roku.

Uživatel: Jitka

Kdy mohou pracovat fyzioterapeuti bez odborného dohledu?Asi po absolvování PSS v Brně, ale to je beznadějně na roky dopředu obsazené. Podali jsme si přihlášky a čekáme,jak dopadneme. Co dalšího máme udělat, když nemáme způsobilost podle zákona a tedy ani naše NZZ jej nemá? Před 12 lety nám naše vzdělání pro provozování NZZ plně dostačovalo, splňovali jsme veškeré požadavky, jak to bude do budoucna? Bude postačovat odborný garant, nebo plno NZZ zanikne? Nebo bude nějaké přechodné období pro doplnění si PSS? A jak to bude se smlouvami se ZP?

Odpověď:

Skutečně máte pravdu v tom, že fyziterapeuti mohou požádat o vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu až po získání specializované způsobilosti. Žádné řešení nebo náhradní lhůty pro toto ustanovení neexistují než § 96, který povinnost získat osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu pro tuto kompetenci odsouvá o 2 roky od nabytí účinnosti zákona. V každém případě musíte k 1.4.2006 Sb. zajistit dohled způsobilého fyzioterapeuta jinak nemůžete vykonávat činnosti, které jsou ve Vaší náplni činnosti uvedeny jako ty, které provádíte pod odborným dohledem fyziroterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Uživatel: Ivana Rapčanová

chtěla bych se zeptat, mám na oddělení LDN sestru, která má zdravotnickou praxi 22 let na různých odděleních, nyní pracuje 5 let na našem oddělení. Má vystudované gymnázium a dvouletou nástavbu porodní asistentka. Může získat registraci v oboru všeobecná sestra?

Odpověď:

v § 5 zákona č.96/2004 Sb. odst. f) a g) je uvedeno, že způsobilost k výkonu povolání se získává také porodní asistentka a ženská sestra. Vy tedy způsobilost k výkonu povolání podle tzv. generálního pardonu“ splňujete a můžete požádat o osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecné sestry. Jiné je to už se získáním osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu pro obor porodní asistentka – tam podle popisu Vaší praxe ji nesplňujete.

Uživatel: Jaromír Pavlík

V zákoně je psáno, že muž, který absolvoval SZŠ je oprávněn užívat označení všeobecný ošetřovatel. Znamená to, že toto označení musím používat, nebo mohu používat i označení „všeobecná sestra“. Ošetřovatel se nelíbí mně, ani pacientům, vnímají to jako neplnohodnotného pracovníka.

Odpověď:

Zákon říká v § 5 odst. 4), že jste oprávněn používat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel, nikoliv povinen. Domnívám se tedy, že máte možnost volby.

Uživatel: Hevera Vítězslav

V červnu 05 končím VZŠ obor dipl.zdravotnický záchranář. Mám zájem pracovat ve zdravotnictví v Německu ale nemohu sehnat žádnou zprostředkovatelskou agenturu. Pokud o nějakém kontaktu víte napište, prosím.

Odpověď:

Jedinou agenturu, kterou znám a která se zprostředkováváním práce v zahraničí zabývá je EUROSTAF, ale nevím, zda zprostředkovává práci i v německy mluvících zemích.

Uživatel: moje.mejly@seznam.cz

Chtěla bych se zeptat, kdy mohu pracovat bez odborného dohledu jako dentální hygienistka po studiu VZŠ? Také by mně zajímalo, kolik kreditních bodů je za jednu přednášku a zda mohu absolvovat přednášky pro stomatology, např. parodontology a zda se mi tyto body také budou započítávat. Pro dentální hygienistky je velmi málo vzdělávacích akcí, spousta zajímavých témat i pro nás je ale určená pro zubní lékaře.

Odpověď:

Dentální hygienistka, která získala odbornou způsobilost absolvování tříletého studia diplomovaná dentální hygienistka, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání dentální hygienistky. U absolventek bakalářského studijního programu toto omezení není a mohou požádat o osvědčení ihned po absolutoriu.

Kreditní body jsou přidělovány různým školícím akcím v rámci celoživotního vzdělávání podle platné vyhlášky. Vy se jistě můžete účastnit i školících akcí společně se stomatology, ale kreditní body na základě posouzení tématu a splnění podmínek vyhlášky odbornou společností, která Vaši profesi zastupuje. Pozor, pro započtení do celoživotního vzdělávání nemůžete použít počty kreditních bodů přidělených takovým akcím stomatologickou komorou.

Uživatel: Kateřina Tichá

Mám 11 let praxe na operačním sále, z toho tři roky jako staniční a specializaci Instrumentování na operačním sále. Právě jsem pátým rokem na mateřské dovolené a plánuji další dítě, takže ještě nějakou dobu zůstanu doma.

Když si udělám registraci do 1.4. 2006, mám šest let na nasbírání 40 kreditů, což je téměř nemožné, pokud odečtu pár let, které strávím ještě doma. Připadá mi nefér, že budu muset skládat zkoušku na ministerstvu a neexistuje výjimka, která by nenutila matky na mateřské sbírat kredity, ale nechat je začít sbírat až po jejich nástupu zpět do práce.

Odpověď:

Přerušení výkonu povolání na 6 let (standardní délka registračního období od 1.4.2006) je pádným důvodem k prověření znalostí. To je jeden z důvodů kontinuálního vzdělávání. Samozřejmě, že zákon neřeší důvod přerušení výkonu povolání. Chápu, že to můžete cítit jako nespravedlnost, ale žádná výjimka v tomto případě neexistuje. Pokud nesplníte požadavky k vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, máte stále dvě možnosti. Buď složit zkoušku a nebo pracovat nějaký čas, než požadavky splníte, pod odborným dohledem.

Uživatel: mireksch@seznam.cz

Jsem vystudovaný diplomovaný zdravotnický záchranář. Vztahují se i na mě

tři roky práce pod dohledem? V současné době již pracuji 2 roky na ZZS.

Odpověď:

V zákoně č.96/2004 Sb. je uveden §18, který se týká získávání způsobilosti zdravotnického záchranáře. Paragraf hovoří o tom, že zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Znamená to tedy, že absolventi bakalářských studijních programů pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo absolventi stuijních programů diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách toto omezení nemají.

Uživatel: Hana Přibylová:

Prosím o radu, kde hledat informace o školících akcích pro dětské sestry.

Odpověď:

Inzerce o akcích pro dětské sestry je jistě na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně – www.nconzo; jistě najdete tyto informace také v časopisu Sestra, dále na webových stránkách ČAS www.cnna.cz.

Uživatel: Jitka Lišková

Jsem všeobecná zdravotní sestra a 15.11.20004 jsem poslala do Brna žádost o registraci. Ke konci února jsem se po telefonickém dotazu dozvěděla, že moje žádost byla 15.1.2005 odeslána na ministerstvo zdravotnictví. Dnes je 3.4. a já ještě nedostala vyřízenou žádost zpět. Chyby nebo nějaké nesrovnalosti jsem dle pracovnice v Brně v žádosti neměla. Je možné, že vyřízení v Praze trvá tak dlouho? Mám obavu, aby se žádost cestou nějakým způsobem neztratila. Jak se mám zachovat nebo mám ještě počkat?

Odpověď:

Doporučuji nepropadat panice. Je pravdou, že nápor žádostí, které NCO NZO a MZ ČR vyřizuje ve obrovský a je potřeba být trpělivá.

Uživatel: K.Čutka

Prosím o sdělení, jak postupovat při registraci dětské sestry, která je zaměstnaná v soukromém zdravotnickém zařízení. Je postup stejný jako u všeobecné sestry?

Odpověď:

Ano, postup získání osvědčení k výkonu povolání dětské sestry je totožný a používají se dokonce stejné formuláře uvedené na internetu.

Mám SZS a čtyřletou praxi u lůžka. Nyní pracuji ve Francii, bohužel zatím jako ošetřovatelka. Jak mohu získat kreditní body, když jsem ve Francii? Kdybych se vrátila za pár let zpět do ČR, budu muset dělat zkoušky nebo budu muset pracovat pod odborným dohledem? Jak je to s uznáváním SZS v Evropské unii, konkrétně ve Francii?

Odpověď:

Navrhuji položit tento dotaz přímo MZ ČR odboru vědy, vzdělávání a ošetřovatelství. Dostanete kvalifikovaný výklad pro vaši specifickou situaci. V té bude jistě podstatné, zda budete nakonec ve Francii pracovat jako všeobecná sestra. Kreditní body podle mého názoru dostat můžete, ale musíte všechny aktivity patřičně doložit.

Uživatel: Bc.Zuzana Matýsková, ORL

Prosím o jednoduchou informaci. Většina SZP ve věcech tohoto zákona totiž naprosto tápe. Jsem všeobecná zdravotní sestra, maturita 1994, jeden rok povinný na chirurgii v nemocnici, poté od roku 1995 jako SZP v soukromé ordinaci mého otce, lékaře. Mám VŠ, titul Bc ošetřovatelství. Potřebuji mít, jak se nyní všude píše, do 1.4.2006 jakési osvědčení podle tohoto zákona, když vlastně stále pracuji pod dozorem zkušeného lékaře, který sám má Osvědčení dle Směrnice EHS a dle zák. č.95/2004 Sb., jako lékař se specializovanou způsobilostí pro obor ORL?

Z uvedených informací vyplývá, že jste v ordinaci lékaře specialisty zařazena jako všeobecná sestra. Bohužel z těchto informací již není patrno, zda jsou ve vaší náplni práce uvedeny činnosti, které jsou ve vyhlášce č.424/2004 Sb. vázány na kompetenci výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu. Obávám se, že takové činnosti ve vaší náplni práce uvedeny budou, osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu tedy podle mého názoru nejspíš budete potřebovat. Informace jak postupovat najdete na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů .

Uživatel: Jaroslava Jindřichová

Zajímalo by mne, jestli mohu žádat o registraci, když pracuji jako asistentka revizního lékaře VZP. Jsem zdravotní sestra.

Nemám dostatek informací, abych Vám odpověděla. Vycházím však z toho, že všechny všeobecné sestry, které získaly způsobilost podle zákona č.96/2004 Sb. mohou v tuto chvíli využít §96 zákona a pokud jim to zákon nezakazuje, požádat o vydání osvědčení. Předpokládám, že můžete získat osvědčení minimálně na čtyři roky.

Chtěla jsem se zeptat, zda se v době MD počítají nějaké dny jako praxe

nebo zda celou MD (tedy 4 roky) budu bez praxe.

Odpověď:

V § 4 odst.2 zákona č.96/2004 Sb. je uvedeno, že cituji: „ Do doby výkonu povolání se započítá doba pracovní neschopnosti a doba rodičovské dovolené, nejvýše však 14 týdnů v kalendářním roce.“ Nejste tedy v průběhu mateřské dovolené úplně bez praxe.

Ráda bych se zeptala zda mohu žádat o vydání způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecné sestry? Jsem absolventka bakalářského studia, nyní studuji magisterské dálkové studium. Pracuji jako úřednice ve zdravotnictví, v červnu to budou tři roky kdy nepracuji jako zdravotní sestra. Ve školním roce 2003-2004 jsem však pracovala jako učitelka odborných předmětů na SZŠ (vedlejší pracovní poměr). Započítává se vedlejší pracovní poměr do praxe v žádosti o vydání způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecné sestry?

Odpověď:

Zákon řeší délku praxe v §4 odst.4 cituji: „ Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník vykonává povolání v nižším než v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje.“

Maturovala jsem v roce 2003 na SZS a chtěla bych se zeptat zda jsem všeobecná sestra nebo jak tvrdí media jsem pouhá ošetřovatelka? Také bych se chtěla zeptat jestli musím požádat o osvědčení až po 3 letech praxe a tudíž i o registraci? Také bych chtěla vědět zda body, které získám aniž bych byla registrovaná, mi budou počítány nebo ne?

Odpověď:

Maturita na SZŠ v oboru všeobecná sestra v roce 2003 Vám nepochybně zajistila ze zákona způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra. Není tedy pravdou, že pokud máte „jen“ maturitu nejste sestrou. Co se týče kompetencí k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu a možnosti podat si žádost, je to skutečně složitější. Ze zákona máte povinnost získat 3 roky praxe před tím, než si podáte žádost. Získané kreditní body se počítají zpětně i tehdy pokud nemáte osvědčení, nemusíte mít tedy obavu, že o ně přijdete.

Pracuji u Zdravotnické záchranné služby jako sestra již 14. rokem. Mám vystudovanou SZŠ obor všeobecná sestra a k tomu specializaci ARIP. Budu se k 1.4.2006 registrovat jako všeobecná sestra, nebo jako zdravotnický záchranář s tím, že využiji § 96 odst. 1 „Přechodná ustanovení“ zákona 96/2004 Sb?

Obávám se, že máte odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra a specializovanou způsobilost k výkonu povolání sestra pro intenzivní péči, nikoliv tedy záchranáře. Využít §96 Zákona č.96/2004 Sb. samozřejmě můžete.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!