Zákon o transplantacích podpořili senátoři s rozpaky a předzvěstí brzké novelizace

Nejdelší diskuse ve výboru se týkala ustanovení, z něhož není zcela zřejmé, zda se u zemřelého dárce orgánů má provést pitva zásadně vždy před transplantací těchto orgánů příjemcům, anebo zda lze tolerovat, že se provede až později…

Způsob vytváření zdravotnických zákonů v ČR není šťastný a měl by se změnit – k tomuto poznatku dospěli členové zdravotního výboru senátu 29. května při diskusi o návrhu zákona k transplantacím. Senátoři jsou přesvědčeni o tom, že nová norma obsahuje množství chyb a nedostatků, vzniklých jak při její přípravě na MZ, tak v rámci pozměňovacích návrhů poslanců. Většina z členů výboru se domnívá, že zákon, který má vstoupit v platnost letos v září, si vyžádá urychlenou novelizaci. Zatímco Tomáš Julínek (ODS) podal návrh na jeho zamítnutí, lidovečtí senátoři v čele s předsedkyní výboru Zuzanou Roithovou se přiklonili k tomu, že veřejnost tuto normu uvítá i za cenu některých nedostatků. Při rozhodujícím hlasování ve výboru podpořilo návrh zákona pět senátorů, dva byli proti a dva senátoři se hlasování zdrželi.

Nejdelší diskuse ve výboru se týkala ustanovení, z něhož není zcela zřejmé, zda se u zemřelého dárce orgánů má provést pitva zásadně vždy před transplantací těchto orgánů příjemcům, anebo zda lze tolerovat, že se někdy tato pitva provede až později. T. Julínek měl připraven pozměňovací návrh, jímž chtěl zmíněné ustanovení ze zákona vypustit, avšak nezískal pro tento záměr dostatek podpory. Poslankyně Eva Fischerová (ČSSC) totiž uvedené ustanovení v diskusi obhajovala tím, že odborná společnost patologů doporučila realizovat pitvy v co nejkratší lhůtě z důvodu ochrany příjemců orgánů. K normě se má ještě vyjádřit senát, jemuž výbor postoupil usnesení, v němž ji doporučuje schválit.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!