Zákon o univerzitních nemocnicích může narazit

Zákon o univerzitních nemocnicích, u kterého dnes končí lhůta pro připomínky, může narazit. Desítky připomínek k němu má ministerstvo financí spravované hnutím ANO a mnohé výhrady mají i děkani lékařských fakult, kteří kvůli tomu dnes jednali se zástupci ministerstva.

Ministr Miloslav Ludvík (ČSSD) chce zákon do konce února předložit do vlády tak, aby mohl být schválen ještě v tomto volebním období.

Ministerstvo financí i zástupci lékařských fakult nesouhlasí s tím, že mezi univerzitní nemocnice mají být zařazena i zařízení, která dnes nejsou fakultní. Jde o pražské nemocnice Bulovka, Homolka, Thomayerova, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústav pro péči o matku a dítě a brněnský Masarykův onkologický ústav. „Jejich transformace na univerzitní nemocnice není na místě. Navíc jde v některých případech o jednooborové nemocnice, což je o to více zarážející. Požadujeme, aby na univerzitní nemocnice byly transformovány pouze současné fakultní nemocnice,“ uvedlo ministerstvo financí v připomínkách, které má ČTK k dispozici.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánky Čechové jsou v zákoně zahrnuty nemocnice, u kterých to dává smysl, protože spolupracují s univerzitou. Předseda Asociace děkanů lékařských fakult Miroslav Červinka ČTK řekl, že se o této záležitosti na dnešním jednání živě diskutovalo a nebyla uzavřena. Také podle Červinky by se zákon měl týkat jen dnešních fakultních nemocnic, kterých je devět. „Nevidím důvod to rozšiřovat,“ uvedl Červinka, který je zároveň děkanem královéhradecké lékařské fakulty.

Děkanům vadí to, že zákon je připravován narychlo. Ministerstvo lhůtu pro připomínky omezilo na pět pracovních dnů. „Je to ve velkém spěchu. Je to hodně klíčový zákon pro společné fungování a času je kriticky málo,“ poznamenal Červinka. Další připomínky děkanů se podle Červinky týkaly pravomocí fakult ve vztahu k řízení nemocnic, otázky jmenování a odvolávání přednostů společných pracovišť či obsahu smlouvy o spolupráci, kterou by podle zákona měla univerzitní nemocnice s vysokou školou uzavřít. Podle Čechové se ministerstvo na dnešním jednání na většině sporných bodů s děkany dohodlo.

Ministerstvo financí ve svých připomínkách upozorňuje na to, že v zákoně není definovaná odpovědnost vedoucích pracovníků a členů rady univerzitní nemocnice za škodu způsobenou univerzitní nemocnici. Nesouhlasí také s tvrzením, že zákon nebude mít významné dopady na státní rozpočet. „Už pouze ustanovení, že prostředky z prodeje majetku by se staly příjmem univerzitní nemocnice, by znamenalo, že státní rozpočet by přišel o dvě miliardy korun, které jsou plánovány jako příjem z prodeje majetku třech fakultních nemocnic. To považujeme za nepřijatelné,“ uvedlo ministerstvo. Finance rovněž odmítají návrh, aby nemocnice byly vyňaty ze současného systému finanční kontroly.

Norma má nahradit původní návrh zákona o neziskových nemocnicích, jehož podobu mnozí ministři kritizovali. Nynější zákon do českého práva zavádí novou právní formu univerzitní nemocnice. Takovou nemocnici bude možné zřídit a zrušit jen zákonem. Statutárním orgánem univerzitní nemocnice bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány univerzitní nemocnice budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada. V těchto orgánech bude mít své zástupce též vysoká škola. Výnosy z hospodaření bude moci univerzitní nemocnice použít jen na úhradu nákladů spojených s její činností.

Ohodnoťte tento článek!