Zákon o zdravotních pojišťovnách v další fázi schvalování

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo legislativní radě vlády a premiérovi Nečasovi věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách. Norma by podle ministerstva měla platit nejpozději od 1. ledna 2014.

Pojišťovnám přinese tvrdší konkurenční prostředí a větší zodpovědnost, řekl prezident Svazu zdravotních pojišťoven a ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromír Gajdáček.

„Dnes pacient ví, že určitě bude odoperován, když potřebuje kloubní náhradu, ale nikdo mu negarantuje, do jaké doby se dostane na řadu. Podle připravovaného zákona bude muset pojišťovna mít péči nasmlouvanou tak, aby čekací doby byly jen do stanovené lhůty,“ upřesnil.

Důležité pro pojištěnce je podle něj také to, že zákon umožní rozvoj komerčního připojištění na nadstrandard. „Pojišťovny by měly mít právo, téměř povinnost, založit si dceřiné společnosti, které by hospodařily s nadstavbovým pojištěním,“ uvedl Gajdáček.

Pojišťovnám podle připravené normy hrozí, že když budou špatně hospodařit a nezajistí péči o klienty, zaniknou – budou se muset sloučit se silnější pojišťovnou. Gajdáček nevyloučil, že v Česku ubude zdravotních pojišťoven. Teď jich je osm, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se řídí podle jiného zákona než sedm pojišťoven oborových a zaměstnaneckých.

„Norma společná pro všechny pojišťovny jim dá významně vyšší pravomoci i zodpovědnost, dá do jedné roviny VZP a ostatní pojišťovny, to znamená, že konkurenční prostředí by mělo být spravedlivější,“ uvedl Gajdáček.


Důvod předložení

Věcný záměr se předkládá na základě Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, kde je stanoveno, že vláda bude prosazovat větší roli a odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Zavede transparentní pravidla pro fúzování ostatních zdravotních pojišťoven. Posílí dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce. Vláda zajistí spravedlivější, vícekriteriální přerozdělení pojistného na zdravotní pojištění a dodržování principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven. Institut nemocenského pojištění bude převeden na zdravotní pojišťovny.


Pojišťovny se budou muset registrovat v kanceláři zdravotních pojišťoven, která převezme společné činnosti spravované dosud VZP, jako třeba přerozdělení vybraného pojistného. Kancelář také převezme činnosti Centra mezistátních úhrad.

Ve správních orgánech VZP nebudou poslanci, které tam dosud volila sněmovna. Ve správních orgánech zaměstnaneckých pojišťoven poslanci nejsou. Zrušena bude správní rada, zůstane dozorčí rada, která bude volit ředitele, a představenstvo. Zákon předpokládá odpovědnost členů rady majetkem i odpovědnost trestní.

O změnu podmínek pro zdravotní pojišťovny se pokoušel před čtyřmi lety tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Mluvil o akciových společnostech, kritici varovali, že to je cesta k privatizaci pojišťoven. V nyní připravovaném zákoně je zakotvena jejich povinná neziskovost.

Dokumenty:

Věcný záměr zákona ZDE

Vypořádání připomínek ZDE

Ohodnoťte tento článek!