Zákon se může obrátit proti pacientům

Návrat k socialismu, k centrálně řízenému zdravotnictví, na nějž doplatí jak lékaři, tak pacienti. To je vůbec nejčastější výtka, kterou mají představitelé zdravotníků, odboráři i zástupci pacientů vůči návrhu zákona o státní správě a samosprávě ve zdravotnictví…

Návrh ministerstva zdravotnictví předpokládá, že lékař bude pracovat pouze v jednom zdravotnickém zařízení. Stanoví dvojí podmínky pro práci zařízení. Benevolentnější mají platit pro státní, přísnější pro soukromá. Nový zákon také zakládá další úřad – Českou zdravotnickou inspekci. Tato instituce má kontrolovat veškeré hospodaření zdravotnických zařízení. Záměry ministerstva zdravotnictví se nezamlouvají ani jedné z lékařských komor. „Návrh ministerstva zdravotnictví je naprosto špatný a ani vzdáleně neodpovídá zvyklostem zemí západní Evropy, spíše praxi socialistického Československa,“ řekl prezident lékařské komory David Rath. Rath tvrdí, že přijetí nového zákona by ohrozilo funkčnost celého systému zdravotnictví. S jeho názorem se ztotožňují rovněž stomatologové. „Na základě zákona by stát, potažmo ministerstvo zdravotnictví, zasahoval jak do odborné, tak do podnikatelské kompetence ambulantních lékařů,“ uvedla stomatologická komora ve svém stanovisku k návrhu. Prezident stomatologické komory Jiří Pekárek poukázal na opatření, jež se může obrátit vůči pacientům. „Lékař by mohl napříště pracovat jen v jednom zdravotnickém zařízení. Jak by to ale bylo v malých obcích, kde by se lékař neuživil? Dneska pracuje třeba dva dny v jedné ordinaci a zbytek týdne jinde,“ sdělil Pekárek. Návrh ministerstva zdravotnictví pranýřuje také Občanské sdružení na ochranu pacientů. „Na práci ministerstva je vidět, že žádný podobný zahraniční zákon nestudovalo a nepoučilo se. Zatím pouze opisuje nevyhovující zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 a chystá se komunistické nesmysly vydat pod novým názvem,“ sdělila předsedkyně sdružení Vladimíra Bošková. Kritiku sklízejí i jednotlivé body návrhu. „Nelíbí se nám, že stát chystá jiné podmínky pro existenci státních zařízení a jiné, obtížněji splnitelné, pro soukromá. S tím by nás v Evropské unii hnali,“ uvedl příklad šéf Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger. Stát dále například míní zřídit nový úřad, nazvaný Česká zdravotní inspekce, který by mimo jiné mohl kontrolovat to, jak zdravotnická zařízení hospodaří. „Takové právo ale přece má pouze finanční úřad,“ poznamenal Jaroslav Henzel, předseda Sdružení Skalpel, které vytvořili soukromí lékaři. „Pokud by návrh byl schválen, tak občany poškodí nový zmatek v činnosti státní správy. Přitom vůbec neřeší to, co pacienty skutečně pálí – systém průběžné kontroly vzdělávání lékařů či třeba preventivní kontroly kvality péče v nemocnicích,“ řekla Vladimíra Bošková, předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů. Zákon mimo jiné počítá s tím, že o podobě sítě zdravotnických zařízení bude rozhodovat ministerstvo, ačkoliv ve světě je obvyklé, že tak činí zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo během celého týdne odpovědět na elektronickou poštou zaslané otázky týkající se připravovaného zákona. Přitom to mluvčí ministerstva Otakar Černý telefonicky přislíbil. Zdržení Černý zdůvodnil nemocí pracovnice oddělení pro styk s veřejností.

Ohodnoťte tento článek!