Zákon zřejmě zpřísní pravidla držení biologicky zneužitelných látek

1. LF, laboratoř

Zákon z roku 2002 o některých opatřeních souvisejících se zákazem biologických a toxinových zbraní se zřejmě po 15 letech dočká aktualizace. Vláda předložila poslancům novelu, která ho má přizpůsobit současným požadavkům.

Do zákona například doplňuje dosud chybějící požadavky na zabezpečení příslušných biologických látek a toxinů proti odcizení a možnému zneužití.

Zákon navazuje na mezinárodní úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických a toxinových zbraní a o jejich zničení, která vstoupila v platnost v roce 1975. Vláda uvádí, že jeho platné znění dostatečně neodráží současné mezinárodní požadavky na zabezpečení biologických látek a toxinů proti krádeži a možnému zneužití, tzv. biosecurity. Zákon také nesplňuje požadavek rezoluce Rady Bezpečnosti OSN z roku 2004 a nezakazuje financování činností směřujících k vývoji, výrobě nebo získávání biologických a toxinových zbraní.

Změna zákona má také snížit administrativní zátěž všech dotčených subjektů tím, že ruší deklaraci plánovaných činností. Zjednodušuje také nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické účinné látky.

Nakládat s takovýmito látkami smí podle zákona pouze držitel povolení, které vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nově se do zákona vkládá povinnost držitelů povolení chránit tyto látky a příslušná zařízení před ztrátou, krádeží nebo zneužitím, a to zejména technickými opatřeními nebo ostrahou. Držitel bude muset také zajistit, aby do místností s těmito materiály směly vstoupit jen určené osoby a povede jejich aktuální seznam. Tyto osoby také budou muset každoročně podstoupit proškolení.

V případě zničení biologicky zneužitelných látek budou muset postupovat držitelé povolení takovým způsobem, který nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí i zvířat a životní prostředí. Novela také stanoví, že evidence držitelů povolení bude sice veřejná, ale SÚJB vydá částečný nebo úplný výpis jen tomu, kdo na tom prokáže právní zájem. Naproti tomu evidence pracovišť, kde se s nebezpečnými látkami zachází, i evidence technologického vybavení, bude neveřejná. „Požadavek, aby evidence byly neveřejné, vyplývá ze skutečnosti, že obsahují informace citlivé povahy. Požadavek je plně v souladu se zásadami biosecurity, jejichž součástí je i informační bezpečnost,“ zdůvodnila to vláda.

Ohodnoťte tento článek!