Záměr VZP nepředstavuje nic nového

sestra, sestry, nemocncie, pokoj, pacient

Restrukturalizaci lůžkového fondu podpoří i zdravotní pojišťovna Metal Aliance. Nezakrývá ale jisté obavy. „Pokud se ale vydáme cestou restrukturalizace, bude to znamenat i určitou redukci personálu. Jsme na to připraveni?“ ptá se šéf pojišťovny Vladimír Kothera.

Všeobecná zdravotní pojišťovna chystá restrukturalizaci lůžkového fondu. Úbytek lůžek ale nebude doprovázen snížením objemu financí, ty zůstanou stejné a budou moci být použity na zvýšení mezd. Její podmínkou ale je, aby se zapojily všechny pojišťovny. Už jste s VZP jednali?

Záměr VZP jsme vzali na vědomí a jsme připraveni na něm spolupracovat. Rád bych ale upozornil, že k dílčím úpravám lůžkového fondu dochází v jednotlivých nemocnicích kontinuálně. Zejména s těmi nemocnicemi, jejichž management má jasnou strategii, jsme našli společnou řeč nejen v úpravách lůžkového fondu, ale také v oblasti financí a většina z nich také nemá problém s akcí „Děkujeme, odcházíme“. Takže záměr VZP pro nás nepředstavuje nic nového.

Jak se k této problematice postavíte? Sdílíte stejné názory, jako VZP? Nebo je podle Vás 10 tisíc lůžek příliš?

Náš postoj k úpravám lůžkového fondu je poměrně vstřícný, protože i to je to jeden z důvodů, proč je finanční bilance ZP METAL-ALIANCE dlouhodobě stabilní. Tato stabilita souvisí s uvážlivou strategií pro nasmlouvávání optimálního objemu zdravotní péče, lůžkovou nevyjímaje. Těch avizovaných deset tisíc lůžek je v tuto chvíli víc administrativní číslo než reálné. Pokud se podíváme na jednotlivé regiony, může se značně lišit. Ale určitě není důležité, jestli půjde o 9 800 nebo 11 500 lůžek. Důležité je, aby i nadále byla zajištěna dostupná, kvalitní a hospodárná péče o naše klienty.

Jaká je ohledně této tématiky atmosféra ve Svazu zdravotních pojišťoven? Co na tento plán říkají další pojišťovny?

Podobné stanovisko jako ZP M-A zastávají i ostatní pojišťovny.

Kdy by měly vzniknout první analýzy?

Já se trochu obávám, že když se nyní ustoupí nátlaku LOK, nebude se nakonec dít nic. Vždyť rétorika LOK zní jasně – přidejte na platy a všechny zaměstnejte. Pokud se ale vydáme cestou restrukturalizace, bude to znamenat i určitou redukci personálu. Jsme na to připraveni? Uvědomují si to všechny strany? Samotná rychlost potřebných analýz bude přímo úměrná tlaku, který na změny systému bude vytvořen.

Již pojišťovna zhodnotila uplynulý rok? Jaký byl pojistný plán a jaká byla skutečnost?

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE v roce 2010 splnila záměry ze zdravotně pojistného plánu. Část svých rezerv poskytla ve prospěch nakoupení potřebné péče pro své pojištěnce.

Ohodnoťte tento článek!