Zaměstnanci půjčili nemocnici peníze

Zaměstnanci lounské nemocnice se rozhodli půjčit zadlužené nemocnici své peníze. Lékaři, zdravotní sestry, kuchařky i údržbáři se vzdali poloviny 13. platu…

Zaměstnanci lounské nemocnice se rozhodli půjčit zadluženému zdravotnickému zařízení své peníze. Lékaři, zdravotní sestry, kuchařky i údržbáři se vzdali předvánoční výplaty poloviny třináctého platu. Za ni nemocnice ukonejší věřitele, který chtěl po 10. prosinci přerušit dodávky tepla. „Požádal jsem zaměstnance o pomoc. Pokud bychom teď vyplatili odměny, ohrozili bychom chod nemocnice. Drtivá většina z nich souhlasila s tím, že jim před Vánoci nevyplatíme polovinu třináctého platu. Nemocnice tak získá dva a půl miliónu korun. Z nich zaplatíme část čtyřmiliónového dluhu za teplo,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Stružka. Loajalita zaměstnanců odvrátila hrozbu, že budou po pokojích i operačních sálech pobíhat v pletených rukavicích. O své peníze však nepřijdou. Ze zákona na ně mají právo a nemocnice jim je vyplatí příští rok.

Musí platit staré dluhy

Zdravotnické zařízení se s dluhy potýká už dlouho. Podle Stružky je to důsledek špatného hospodaření předchozího vedení špitálu. „Zdědil jsem dluhy i špatné nastavení ekonomiky. Měsíčně se výdaje pohybují kolem patnácti miliónů, zatímco příjmy jsou jen dvanáct. Byly uzavřeny pro nemocnici nevýhodné smlouvy. Na patnáct let pronajala lékárnu a novou kotelnu. Jejich zisky se pohybují kolem jedenácti miliónů, které by špitál uvítal,“ usoudil Stružka.

Radnice nepomůže

Pomoci nemocnici nemůže ani místní radnice. „Rádi bychom, ale je to na nás moc velké sousto. Nemocnice má 380 lidí, my něco přes stovku. Jejich provozní náklady se pohybují kolem 180 miliónů ročně, provoz radnice stojí necelých 120 miliónů. Můžeme jim občas zaplatit nějaký přístroj, ale na víc nemáme. Je to stejné, jako připoutat potápějící se parník k pramici. Šly by ke dnu oba,“ pokrčil rameny tajemník lounské radnice Jan Kerner. Celkový dluh nemocnice překročil hranici 28 miliónů korun. Nejrychlejší cestou od deficitu k vyrovnanému hospodaření nemocnice by bylo její oddlužení nebo překlenovací úvěr. Ani na jedno však nemocnice nemůže spoléhat, a tak tu od listopadu platí krizový scénář. Ten by měl do konce příštího roku vyrovnat příjmy a výdaje. Slučují se oddělení, snižuje se počet lůžek akutní péče. Prvních třicet zaměstnanců dostalo výpověď.

Šárka Tonarová, Právo, 22.11.2001

Ohodnoťte tento článek!