Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny aktivně pomáhají při povodních

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ze svých úspor na provozních nákladech včera věnovala částku 1 milion korun na konto „SOS Povodně“ zřízený
nadací „Člověk v tísni při ČT“ a 20 tisíc korun na nákup dek a čistících
prostředků pro postižené oblasti…

Prahy a Kralup nad Vltavou. Na stejný účel

byla věnována částka 7 350,- Kč, jako dobrovolná sbírka od zaměstnanců ZP

M-A. Dále pojišťovna připravuje léčebné ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách pro děti z rodin postižených povodněmi ke zvýšení obranyschopnosti organismu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky poskytla příslušníkům jednotek, z řad svých pojištěnců, zasahujících při záchranných akcích a likvidování následků povodní, vitaminové balíčky ke zvýšení obranyschopnosti organismu. Dále nabízí úhradu nadstandardní zdravotní péče pro zraněné příslušníky všech těchto složek a léčebně-ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách pro děti z rodin postižených povodněmi. Bližší informace postiženým poskytnou místně příslušná pracoviště ZP MV ČR. Prioritně pro zraněné zasahující příslušníky všech složek – pojištěnce ZP MV ČR na minimalizaci následků jejich zranění ZP MV ČR uhradí:

· stomatologické práce vč.nadstandardních provedení

· nadstandardní péči za hospitalizace po zraněních – včetně ubytování

· špičkovou plasticko-chirurgickou péči včetně následné péče

· kontaktní čočky, případně jiné optické pomůcky, pokud dojde k poškození

· nadstandardní prostředky zdravotnické techniky ( ortézy, fixace, vozíky..)

· následnou rehabilitaci

· dle povahy zranění šestidenní léčebně-ozdravný pobyt v lázeňských zařízeních společnosti Felicitas, a. s. v Bechyni nebo v Poděbradech

Předpokládané celkové náklady: 1 000 000,- Kč

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, přestože i její provozy utrpěly povodněmi

· podpořila finančně vznik pracovišť poskytující neodkladnou léčebnou péči v místech, kde jsou shromážděni evakuovaní občané.

· operativně zajistila odjezd 120 dětí na ozdravný pobyt v Chorvatsku.

Kladně rozhodla a je bezprostředně připravena:

· poskytnout smluvním partnerům ze záplavových oblastí (nemocnicím, ale i jednotlivým lékařům) mimořádnou finanční zálohu na úhradu nákladů, související se zdravotní péčí.

· neuplatňovat ve vztahu ke smluvním zdravotnickým zařízením operujícím v záplavových oblastech regulace na objem výkonů a nákladů na preskripci a indukovanou péči.

· zdravotnickým zařízením, u kterých došlo ke ztrátě či poškození dokumentů potřebných pro zachování kontinuity smluvního vztahu být nápomocna při obnově potřebné dokumentace.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Mladá Boleslav sleduje velmi vážnou situaci v zátopových oblastech. Je si vědoma toho, že kromě odstraňování materiálních škod bude následovat potřeba zvýšené zdravotní péče o postižené. Mezi nejvíce ohrožené patří děti, proto nabízí svým dětským pojištěncům v době likvidace škod možnost 14 denních ozdravných pobytů ve smluvních ozdravovnách pro děti. Pro lůžková zdravotnická zařízení v postižených oblastech, která jsou financována paušální platbou, poskytne mimořádnou finanční zálohu. U lékařů, zabezpečujících odbornou ambulantní péči v těchto oblastech nebude uplatňovat regulační opatření. Zohledněna bude i práce praktických lékařů.

Zároveň Zaměstnanecká pojišťovna Škoda věnuje finanční částku na Vládní povodňové konto u ČNB a rovněž zaměstnanci ZPŠ přispějí na Veřejnou finanční sbírku ČČK.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda spolu s Klaudiánovou nemocnicí Mladá Boleslav a ve spolupráci s Červeným křížem v Mělníce zajistí pro všechny obyvatele postižených sousedících oblastí tj. Mělník, Neratovice, Roudnice, Kralupy nad Vltavou bezplatné plošné vyšetření protilátek na infekční žloutenku typu A. Odbornou garanci poskytl vědecký sekretář odborné společnosti pro infekční lékařství MUDr. Galský, ředitel nemocnice Mělník. Na základě tohoto vyšetření budou v potřebných případech pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda proočkováni prostřednictvím praktických lékařů.

Revírní bratrská pokladna v Ostravě a Hutnická zaměstnanecká pojišťovna jako regionální pojišťovny v Moravskoslezském kraji v současné době připravují solidární výpomoc pro postižené oblasti tam, kde to bude nejvíce potřeba. |Konkrétní kroky budou známy v nejbližších dnech.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!