Zařazení lékaře a zdravotní sestry do platové třídy

Titulní obrázek

Do jaké platové třídy má být zařazen samostatně pracující lékař s atestací II. stupně, který pracuje na poliklinice? Jaká platová třída náleží zdravotní sestře bez odborného dohledu, která má praxi ve zdravotnictví 2.5 roku? Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídá právník Mgr. Jiří Knott z ministerstva zdravotnictví…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Na dotazy čtenářů odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotictví

Zařazení do platové třídy

Do jaké platové třídy má být zařazen samostatně pracující lékař – specialista (interna) s atestací II. stupně, který pracuje na poliklinice? Nejde tedy o ambulanci v rámci nemocnice, není součástí většího kolektivu stejně specializovaných kolegů pod vedením primáře. V rámci práce s ním také konzultují praktičtí lékaři či specialisté jiných oborů.

Samostatně pracující odborný lékař s bývalou atestací II. stupně v oboru interní lékařství má podle § 44 odst. 3 zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, a vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství, a proto mu náleží, pokud se neúčastní výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a neprovádí náročná konziliární vyšetření nebo nevede zdravotnický tým, zařazení do 13. platové třídy.

Zařazení sestry do platové třídy

Pracuji v USP jako zdravotní sestra bez odborného dohledu a jsem zařazena do 8. platové třídy přesto, že ostatní sestry jsou zařazeny do 9. platové třídy. Vykonávám stejnou práci jako ony. Toto zařazení mi bylo zdůvodněno tím, že mám málo praxe, která momentálně činí asi 2,5 roku.

Všeobecná sestra poskytující komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu má nepochybně nárok na zařazení do 9. platové třídy. O tom, zda dotyčná sestra bude pracovat pod odborným dohledem nebo bez něj, však rozhoduje její zaměstnavatel, a to zpravidla prostřednictvím pracovní náplně. Při tomto rozhodování zaměstnavatel vychází ze svých provozních potřeb a ze schopností, odborných znalostí a zkušeností zaměstnance, přičemž musí respektovat podmínky práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud tedy nemáte v pracovní náplni nebo jinou formou výslovně stanoveno, že pracujete bez odborného dohledu, dospěl Váš zaměstnavatel pravděpodobně k závěru, že Vaše pracovní zkušenosti nejsou dosud takové, abyste mohla poskytovat ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu bez dosažitelnosti rady a pomoci zkušenější kolegyně, a Vaše zařazení do 8. platové třídy je správné.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!