Zásah ve Zlíně i díky NFPK

Nadační fond proti korupci podal v červenci 2014 trestní oznámení v souvislosti s hospodařením Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Tisková zpráva Nadačního fondu proti korupci

Oznámení se týkalo zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušování pravomoci při správě cizího majetku či pletich při veřejných zakázkách. Včerejší policejní razie se týkala zkreslování údajů v účetnictví, kdy mohla vzniknout škoda minimálně v řádech desítek milionů Kč.

Zlínská nemocnice ještě v roce 2013 dlužila kolem 800 milionů Kč kvůli zcela tragickému hospodaření. Zlínský kraj tuto situaci řešil tak, že poskytl nemocnici významnou půjčku, kterou časem proměnil na dar. Opominul ovšem, že za toto hospodaření musí být odpovědné konkrétní osoby a všechna zjištění tak nakonec doručil státnímu zastupitelství až Nadační fond proti korupci, který tak suploval úlohu kraje.

V květnu 2013 byli radní Zlínského kraje informování dopisem a analýzou o tom, že dochází ke zkreslování účetnictví ve zlínské nemocnici. Zlínský kraj jakožto jediný akcionář byl povinen na tuto situaci adekvátně reagovat, aby se minimalizovala vznikající škoda. Na zkreslování účetnictví nemocnice upozornila již dříve i Zpráva nezávislého auditora o provedení forenzního auditu za léta 2006 ‐ 2009. Již tehdy zpráva obsahovala informace, že došlo k „nadhodnocení dohadných položek“ a „zkreslení výsledku hospodaření“. Právě uvádění zcela mylných údajů (například nadhodnocením) o takzvaných dohadných položkách mohly vzniknout významné škody.

„Trestní oznámení Fondu obsahovalo celou řadu dalších informací týkajících se veřejných zakázek, ve kterých neproběhla veřejná soutěž, ačkoliv tak ukládala interní směrnice či pochopitelně zákon o veřejných zakázkách. Existuje navíc podezření, že v některých případech docházelo k podezřelému přidělování zakázek navzdory soutěži či naopak prokazatelně duplicitní zakázky,“ okomentoval kauzu analytik Fondu Janusz Konieczny.

Ohodnoťte tento článek!