Zástupci jihočeských nemocnic s VZP dojednali nezměněný počet lůžek a nemocničních oddělení

Skladba i počet lůžek v jihočeských nemocnicích zůstanou ve stávající podobě. V průběhu měsíce května a června k této dohodě dospěli zástupci zdravotnického holdingu Jihočeské nemocnice a.s. a Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky při jednáních o nových rámcových smlouvách a spektru péče pro dalších pět let.

„Rámcové smlouvy na období 5 let by měly být podepsány oběma stranami odhadem do konce října 2018. Jsme velmi rádi, že jednání probíhala konstruktivně a dohodnuté závěry jsou pro jednotlivá zdravotnická zařízení a jejich další budoucnost pozitivní,“ doplnila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

V nezměněné podobě zůstanou také jednotlivá oddělení nemocnic. „Zástupci jihočeských nemocnic se s VZP domluvili na tom, že počet i skladba lůžek na jednotlivých odděleních jihočeských nemocnic zůstane stejný. Nynější stav je vyhovující z hlediska kvality i dostupnosti zdravotní péče, takže nebudeme nikde rušit péči ani lůžka,“ shrnuje výsledky jednání člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Na jednání se diskutovalo také o textu typové smlouvy a spektru nasmlouvaných výkonů. Text typové smlouvy nyní aktualizují právníci a poté, co bude odsouhlasen asociacemi nemocnic a zástupci zdravotních pojišťoven, bude moci být podepsán. V průběhu prázdnin ještě dojde k jednání o aktualizaci seznamu nasmlouvaných výkonů mezi jednotlivými jihočeskými nemocnicemi a krajskou pobočkou VZP. Obě strany projevily zájem uzavřít do konce letošního roku nové rámcové smlouvy na pět let se všemi jihočeskými nemocnicemi.

Ohodnoťte tento článek!