Zástupci sociální sféry vyzvali zástupce zdravotnictví ke společnému řešení

O zdravé nemocné nemá nikdo zájem. Lékaři tvrdí, že je po skončené léčbě nemohou nechávat na nemocničních lůžkách, protože ta by pak chyběla pro akutní pacienty. V současnosti proto tito lidé většinou putují do LDN…

Zástupci sociální sféry vyzvali zástupce zdravotnictví ke společnému řešení otázky, kdo se napříště bude starat o dříve narozené Ústečany, kteří už nejsou tak nemocní, aby potřebovali odbornou lékařskou péči, ale ani natolik zdraví, aby se o sebe dokázali postarat sami nebo s pomocí rodiny.

Ústí nad Labem – O zdravé nemocné nemá nikdo zájem. Lékaři tvrdí, že je po skončené léčbě nemohou nechávat na nemocničních lůžkách, protože ta by pak chyběla pro akutní pacienty. V současnosti proto tito lidé většinou putují do léčebny dlouhodobě nemocných a odtamtud do domovů důchodců. Ale ani tam správně nepatří – tato zařízení také nejsou určena pro trvale ležící vyžadující celodenní ošetřovatelskou péči. Přesto ústecké domovy důchodců suplují chybějící ošetřovatelské ústavy čím dál z větší části. Například krásnobřezenský domov má z celkové kapacity 110 lůžek 30 ošetřovatelských a chlumecký ještě více – 30 ze 67, tedy skoro polovinu.

Hlavní kámen úrazu vidí poskytovatelé sociálních služeb v tom, že tato lůžka, přestože jsou dražší než ostatní, jsou financovaná výhradně ze sociálních peněz a zdravotnická sféra na ně nepřispívá. Právě na tento problém se má zaměřit pracovní skupina, která vzešla z jednání zástupců Masarykovy nemocnice, Léčebny dlouhodobě nemocných v Ryjicích, magistrátního odboru sociálních věcí a domovů důchodců.

„Domovy důchodců nejsou zdravotnická zařízení a nemohou je ze svých prostředků suplovat. Buď se na úhradě provozu jejich ošetřovatelských lůžek budou podílet zdravotní pojišťovny, anebo musí vzniknout samostatný ošetřovatelský ústav,“

navrhuje vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Ivana Šťastná. Problém se totiž podle ní nejenom nezlepší, ale postupem času bude ještě více narůstat.

„Už dnes se z 950 čekatelů na umístění do domova důchodců neobejde bez ošetřovatelské péče kolem 250 lidí,“ dodala Šťastná. Ředitelé krásnobřezenského i chlumeckého domova důchodců Václav Hála a Bohumila Kudělová by byli spíše pro zřízení samostatného ošetřovatelského ústavu. A nejenom z finančních důvodů. Míní, že domov důchodců, aby byl opravdu domovem, by neměl připomínat nemocnici.

Oproti tomu Masarykovu nemocnici problém příliš nepálí, ředitel Jiří Madar se k věci nevyjádřil vůbec a mluvčí Kamila Němcová jen uvedla, že „problém není na straně Masarykovy nemocnice, my jen nabízíme možnost řešení.“ Jakou konkrétně, to však nesdělila. „S žádnou možností řešení nepřišli. Jedině snad, že se schůzka konala v jejich objektu a že slíbili podílet se na vypracování podkladu pro zdravotní pojišťovny,“ dodal jeden ze zúčastněných.

JITKA HADAŠOVÁ, Ústecký deník, 20.4.2002

Ohodnoťte tento článek!