Zastupitelé schválili půjčku nemocnicím

Půjčku v celkové výši 50 milionů korun pro středočeské nemocnice, které nemají od počátku roku smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a mohou se kvůli tomu dostat do platebních problémů, schválili 14. ledna středočeští zastupitelé při svém mimořádném zasedání…

„Nemohli jsme naše nemocnice nechat bez pomoci. Ačkoli kraj nezavinil současný tristní stav, nelze si brát jako rukojmí pacienty ani zdravotnický personál,“ sdělil středočeský hejtman Petr Bendi (ODS) po jednání zastupitelstva.

Pomoc se týká oblastních nemocnic, které tvoří páteřní síť středočeského zdravotnictví, a jedné menší: Oblastní nemocnice Kladno, Oblastní nemocnice Kolín, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Kraj půjčku -z Fondu investicuvolniv případě, že dojde k výpadku financování jiné než neodkladně zdravotní péče pojištěncům VZP. Smlouva o půjčce mezi krajem a uvedenými nemocnicemi přitom bude zahrnovat závazek, že nemocnice poskytne zdravotní péči pojištěncům VZP ve stejném rozsahu, jako tomu bylo loni. Půjčka bude vratná po obdržení platby za tuto péči od VZP, nejpozději však do konce letošního roku.

Nic než slova

O půjčce středočeští zastupitelé rozhodli, přestože premiér Jiří Paroubek a ministr zdravotnictví David Rath slovně přislíbili, že VZP uhradí nemocnicím péči zpětně.

„Tento příslib není stvrzen podpisem v žádném dokumentu. Nemohli jsme riskovat,“ podotkl k současně situaci hejtman. Zastupitelé důrazně žádají a vyzývají nuceného správce VZP a současně náměstka ministra pro zdravotní péči, aby s ohledem na příslib ministra zdravotnictví z 9. ledna – který padl při jednání s premiérem, středočeským hejtmanem a pražským primátorem – obratem odsouhlasil podepsání dodatků nebo provizorních smluv mezi uvedenými čtyřmi nemocnicemi Středočeského kraje a VZP, a to v plném rozsahu péče, který platil do 31. prosince loňského roku.

Zastupitelstvo ve svém usnesení také požaduje po ministru zdravotnictví, aby na jednání komise, jež bude rozhodovat o rozsahu péče ve středočeských nemocnicích v dalších letech, pozval i zástupce Středočeského kraje, příslušných měst, nemocnic a veřejnosti. Jedině tak bude jednání transparentní.

Závažnost současné situace ve středočeském zdravotnictví si uvědomili i zastupitelé z řad demokratické opozice, kteří pro půjčku nemocnicím zvedli ruku společně s koaličními. Pouze reprezentanti KSČM se -po řadě obstrukčních připomínek – hlasování zdrželi. Jednání byli jako hosté přítomni rovněž ředitelé všech dotčených nemocnic. „Prozatím nám spadl ze srdce velký kámen,“ charakterizoval za všechny rozhodnutí zastupitelů šéf mladoboleslavské nemocnice Raduan Nwelati.

Jednání o lůžkové péči

Poskytování neakutní lůžkové zdravotní péče mezi VZP a středočeskými nemocnicemi v Kladně, Mladě Boleslavi, Kolíně a v Benešově bude tématem setkání hejtmana Petra Bendla s prozatímním ředitelem VZP Josefem Čekalem. Hejtmanovi tento úkol uložili radní při svém jednání 19. ledna.

Právo

Ohodnoťte tento článek!