Zastupitelé se rozhodli pro bobříka mlčení o budoucnosti nemocnice

Titulní obrázek

Jako na prázdninovém táboře si v úterý uložili bobříka mlčení na svém zasedání zastupitelé města Prostějova k otázkám budoucnosti prostějovské nemocnice. K debatě se je snažila vyzvat zastupitelka a senátorka Božena Sekaninová…

Jako kluci a holky na prázdninovém táboře si v úterý uložili bobříka mlčení na svém zasedání zastupitelé města Prostějova k otázkám o budoucnosti prostějovské nemocnice.

K debatě na toto téma se je snažila vyzvat zastupitelka a senátorka Božena Sekaninová (ČSSD) tím, že těsně před jednáním navrhla doplnit program o bod týkající se nemocnice a doplnila i návrh usnesení, o kterém měli zastupitelé hlasovat.

Ochotu mluvit o tom, co zajímá jejich voliče, vyjádřili zastupitelé tím, že rozšíření programu neschválili, a o návrhu usnesení se tak potom už nehlasovalo.

Jak již Právo informovalo, zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo v prosinci záměr navýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., vkladem podniků (Nemocnice Prostějov, p. o., Nemocnice Přerov, p. o., Nemocnice Šternberk, p. o.).

„Tímto postupem učinilo zastupitelstvo další, a to nezvratný krok v transformaci příspěvkových organizací do akciové společnosti. U Nemocnice Prostějov činí vklad 200 miliónů korun, u Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk po 100 miliónech korun,“ vysvětlila Sekaninová situaci kolem nemocnice.

Již před časem se z popudu odborářů a zaměstnanců, a podle svých slov i jménem mnoha obyvatel Prostějova, obrátila s žádostí o vysvětlení současného stavu na hejtmana Olomouckého kraje.

A to proto, že již nyní panují v nemocnici obavy lidí o jejich osud v nově uspořádané organizaci a také obavy z rušení některých oddělení a zhoršení kvality a dostupnosti zdravotnické péče na Prostějovsku.

Iniciativa nenašla odezvu ani u kolegů

„Obrátila jsem se na zastupitele, abychom vyzvali kraj, aby podle platných zákonů při převodu vlastnického práva k věcem, které na něj přešly v souvislosti s přechodem zřizovatelské funkce k Nemocnici Prostějov, učinil přednostní nabídku na převod těchto věcí do vlastnictví města Prostějov,“ sdělila Sekaninová.

„K debatě o tom, aby mohla nemocnice fungovat například jako samostatná akciová společnost s účastí města a dalších subjektů, včetně drobných akcionářů z řad obyvatel města, není v zastupitelstvu politická vůle,“ komentovala postoj většiny kolegů v prostějovském zastupitelstvu Sekaninová.

V průběhu jednání zastupitelstva se ještě pokusila diskusi na toto téma svým vstupem oživit, nicméně ani z řad jejích kolegů z klubu ČSSD nenašla její iniciativa odezvu, takže se o nemocnici, až na vystoupení jednoho zastupitele za KSČM, dál nehovořilo.

Podle tiskové mluvčí radnice Jany Gáborové i podle místostarosty města Miroslava Pišťáka (ČSSD) z neschválení rozšíření programu o bod navrhovaný Sekaninovou nevyplývá, že by její návrh byl automaticky zařazen na příští jednání.

Právo

Zastupitelé se rozhodli pro bobříka mlčení o budoucnosti nemocnice
Ohodnoťte tento článek!