Zavede ČR anonymní porody?

V českých porodnicích již dávno probíhají tzv. utajené porody na cizí, zpravidla neutrální jméno „Nováková“. Žena, která si nepřeje porodit pod vlastním jménem, si zařídí mimo své bydliště přijetí v nemocnici a ponechá dítě k osvojení náhradní rodinou…

Účastníci semináře, který proběhl včera v poslanecké sněmovně, však poukázali na právní nedořešení mnoha souvisejících otázek. Skupina poslankyň, např. Eva Dundáčková z ODS a Jana Volfová z ČSSD, nyní prosazuje novelu zákona o matrikách, která by zlegalizovala anonymní porody bez kriminalizace žen, jež se svého dítěte vzdají, a dořešila existující problémy.

Na semináři ovšem zazněly i protiargumenty, mimo jiné s tím, že ČR by se legalizací anonymních porodů stala zemí, do níž by začal směřovat zvýšený počet cizinek. Kdo bude hradit péči o ženu a dítě při anonymním porodu? A jakým způsobem zajistit potřebné údaje o zdravotním stavu matky či také otce dítěte?

Seminář zatím nepřinesl jednoznačné odpovědi, nicméně uvedené poslankyně jsou rozhodnuty předložit novelu zákona o matrikách sněmovně a pokračovat tak v diskusi. Navrhly, aby zdravotní péči při anonymních porodech hradil státní rozpočet. To zpochybnil senátor Tomáš Julínek z ODS jako nesystémové řešení.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!