Závislost na opiátech si v ČR substitučně léčilo asi 2300 lidí

Závislost na opiátech si loni v Česku substitučními přípravky léčilo 2266 lidí, jejich počet je v posledních letech stabilní. Před osmi lety to byla polovina.

Zprávu o substituční léčbě závislostí z Národního registru léčby uživatelů drog zveřejnil na webu Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Takzvaná substituční léčba je založená na náhradu drog jinými látkami s podobnými účinky, ale bezpečnějším způsobem užívání.

Loni bylo evidováno 1598 mužů a 668 žen, dvě třetiny pacientů byly ve věku 30 až 39 let a pětina mezi 40 a 49 lety. Přes třetinu léčených je z Prahy, 17 procent ze Středočeského a 15 procednt z Ústeckého kraje. Nově se loni začalo léčit 313 lidí, z nich 14 procent (68) poprvé. Léčba byla ukončena u 482 lidí, čtvrtina z nich porušila léčebný řežim a čtvrtina měla opakované či trvalé absence.

Podmínkou pro přijetí do substitučního programu je předchozí dlouhodobé užívání dorg. „Přednost mají pacienti s 'bohatou' drogovou kariérou, pacienti HIV pozitivní, pacienti s virovou hepatitidou typu A, B, C a gravidní ženy,“ píše se dokumentu.

Substituční léčba byla v Česku zavedena v roce 1997. Od začátku byl používán metadon ve formě sirupu, od roku 2001 pak Subutex s obsahem buprenorfinu, později ještě další tři preparáty. Od roku 2010 lze lék Subuxone částečně hradit ze zdravotního pojištění.

Asi 70 procent pacientů bylo léčeno přípravy s obsahem buprenofiny, většinou léky Subutex nebo Subuxone. Odborníci ve zprávě upozornili, že do registru je hlášena jen část pacientů, kteří je užívají. „Léčivé přípravky na bázi buprenorfinu, které může předepsat každý lékař bez ohledu na specializaci, jsou bohužel stále předepisovány i bez řádného nahlášení pacienta do registru. Proto lze předpokládat, že počty osob léčených těmito přípravky byl ve skutečnosti vyšší,“ uvádí dokument.

V roce 2013 označila policie uživatele Subutextu za největší problém pražské drogové scény. Na černém trhu se tehdy lék, dostupný na speciální recept s modrým pruhem, prodával třikrát dráž než v lékárně.

V Česku bylo v roce 2015 asi 46.900 problémových uživatelů drog, přes 34.000 z nich užívalo pervitin. Substituční léčba je zatím přístupná jen pro uživatele opiátů nebo takzvaných opioidů, tedy například heroin, kodein nebo morfin. Zvažuje se také možnost substituční léčby u uživatelů pervitinu, ověřit ji ale nejprve musí klinická studie.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!