Zbytečné miliardy za léky? SÚKL se brání

Titulní obrázek

České zdravotnictví, podle odborníků dlouhodobě podfinancované, by mohlo ušetřit až dvě miliardy korun. Pokud by tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv dodržel Zákon o veřejném zdravotním pojištění, který mu přikazuje, aby každý rok přezkoumal a opravil úhrady u všech léků. Až u 90 procent ji údajně neprovedl. SÚKL se ale brání tím, že neměl dostatek podkladů…

Podle zákonu musí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provést každoroční revizi u těch léků, za které pojišťovny zaplatí z veřejných peněz. Jenže podle informací serveru Aktuálně.cz to ústav neudělal.

„Je fakt, že SÚKL loni neprovedl revizi u devadesáti procent léků,“ potvrdila serveru Renata Horká z České asociace farmaceutických firem. Jedinými dvěma skupinami léků, kterými se podle ní SÚKL zabýval, byly léky na srdce a vysoký tlak a léky na psychiku.

Zdravotní péče se tak podle ní obrovsky prodraží. SÚKL se ale brání, prý mu chyběly podklady, aby mohl tuto revizi provést. „Je nutné vzít v potaz, že systém stanovení úhrad (platný od 1.1.2008) nedisponuje žádnými podklady z minulých let a i z tohoto důvodu je nezbytné připravit veškerá data, včetně návrhu hodnotící zprávy, ještě před zahájením správního řízení o stanovení výše a podmínek úhrady revidované skupiny ex offo,“ vysvětlovala pro Zdraví.Euro.cz mluvčí ústavu Veronika Petláková.

Nedostatek času

Nový systém stanovení výše a podmínek úhrad je podle ní zcela odlišný s tím předchozím. Je založen na důkazech o účinnosti a bezpečnosti, na cenových referenčních údajích z celé EU a dalších parametrech. Dodala, že SÚKL je v tomto směru velmi aktivní a i přesto, že neměl dostatek informací, provedl revizi u antihypertenziv a antipsychotik (celkově u 1000 kódů léčivých přípravků).

„Jak vyplynulo i ze společného setkání odborných společností, zdravotních pojišťoven a zástupců asociací farmaceutických společností pořádaného k problematice revize úhrad SÚKL v pondělí 6.4.2009, čas daný pro revizi úhrad a správní řízení, tedy 75 dní pro samostatné řízení nebo 165 dní pro společná řízení, nebere v potaz náročnost a rozsah dokládání odborných požadavků, bez nichž může docházet při stanovení výše a podmínek úhrady k nesprávnému nastavení úhradových vztahů mezi léčivými přípravky,“ dodala Petláková.

Hrazeno ze zdravotního pojištění je 8600 léčivých přípravků. U 1000 z nich ústav úhradu nestanovuje, jsou užívány v ústavní péči. Statistiky společnosti Infopharm dokládají, že Česko utratí čtvrtinu peněz z balíku na zdravotnictví právě za léky. V Německu je to zhruba 16 procent, v Británii asi 15 procent.

Co stanovuje zákon:
*§ 391
Pravidelná revize systému úhrad

(1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát ročně soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie [§ 39f odst. 5 písm. f)], účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Zbytečné miliardy za léky? SÚKL se brání
Ohodnoťte tento článek!