Zdraví lidí je pravici lhostejné?

„Hejtman ze sebe udělal blbce, když prohlásil zmatečnost, byl to ale signál pro pravici, aby hlasovala jinak,“ komentoval zádrhel zastupitel Václav Horský (KSČM). „Opět se ukázalo, že nerozhodují odborná hlediska…

PARDUBICE – Až na jedinou výjimku proběhlo dubnové zasedání krajského zastupitelstva bez kolizí, když takřka všechna usnesení navržená radou naprostá většina zastupitelů odsouhlasila.

Bez námitek prošly návrhy na majetkové převody mezi krajem a některými obcemi a firmami, zastupitelé rovněž podpořili záměr města Přelouč na dokončení splavnění Labe do Pardubic, zkomplikovaný zamítavým rozhodnutím ministerstva životního prostředí na výstavbu plavebního stupně Přelouč. Schválena byla také „pomoc“ kraje obci Podhořany na Chrudimsku, jež se dostala do finančních potíží, a na jejíž majetek byl podán návrh na exekuci. Při dluhu téměř dva milióny však půjčka 100 tisíc Kč od kraje stejně kritickou situaci obce nevyřeší. Ke schválení pak přeložil zástupce hejtmana Michal Rabas (ODS) úpravu rozpočtu po přijetí státních účelových dotací. Šlo rovněž o rozdělení 15 miliónů pro zdravotnictví s určením na obnovu rentgenových pracovišť, přičemž návrh usnesení tuto částku rovnoměrně rozděloval po třech miliónech mezi pět okresních nemocnic. K tomuto návrhu vystoupil člen zastupitelstva za KSČM a kandidát na poslance Bohumil Vaško, jenž namítl, že „návrh usnesení plně neodráží situaci zdravotnictví v kraji, mimo oněch pěti nemocnic zde máme také státní plicní léčebny v Žamberku a Jevíčku, Hamzovu dětskou léčebnu v Luži, rehabilitační ústav v Brandýse n. Orl. a také transformované nemocnice v Červené Vodě, Poličce, Moravské Třebové, pětioborovou nemocnici ve Vysokém Mýtě. Ve většině z nich je z hlediska `atomového' zákona situace rovněž nepříznivá, v Červené Vodě a Jevíčku je stav katastrofální,“ uvedl Vaško a upozornil, že nemocní navštěvují i jmenovaná zařízení, neboť kapacita okresních nemocnic nestačí. Doplnil dále, že mnohde došlo zrušením akutních lůžek ke zhoršení dostupnosti péče pro občany. Navrhl proto doplnit usnesení jednak o úkol výboru pro zdravotnictví, aby zmapoval situaci ve všech ostatních zařízeních mimo okresních nemocnic po stránce technické i personální, a dále aby výbor sledoval dopady na kvalitu péče v oblasti akutních kardiovaskulárních onemocnění ve dvou okresech, kde byla redukována akutní péče, aby bylo možné porovnání se zbývajícími okresy, kde k těmto redukcím nedošlo. Po doplnění Vaškova návrhu do usnesení předkládaného radou, nechal hejtman Roman Línek(4K) o tomto usnesení hlasovat. Pro přijetí byl celý klub KSČM i většina klubů ČSSD a 4K, a usnesení bylo 27 hlasy přijato. Náhle však Línek, na podnět některých zástupců pravice, prohlásil toto hlasování za zmateční a nechal o usnesení znovu hlasovat. Poté pro přijetí již bylo pouze 19 (všichni za KSČM a většina ČSSD), již jen pět z 4K a pouze jediný Petr Morávek z řad ODS. Všichni ostatní z celkem 43 zastupitelů byli proti, nebo se zdrželi a usnesení neprošlo. Po odstranění Vaškova doplňku pak již bylo přijato hladce.

„Hejtman ze sebe udělal blbce, když prohlásil zmatečnost, byl to ale signál pro pravici, aby hlasovala jinak,“ komentoval pro Haló noviny tento zádrhel zastupitel Václav Horský (KSČM).

„Opět se ukázalo, že nerozhodují odborná hlediska,“ řekl nám MUDr. Vaško a podivil se, že zastupitelé, kteří hlasovali proti a jsou občany kraje, nemají zájem poznat, jak to se zdravotnictvím v kraji vypadá. „Ať chceme nebo ne, ve 2. pololetí situaci stejně budeme nuceni řešit, nebudeme na to ale připraveni,“ dodal Vaško. „Zdá se však, že zdraví občanů je většině pardubických krajských pravicových zastupitelů naprosto lhostejné.

VÁCLAV VANŽURA, Haló noviny, 3.5.2002

Ohodnoťte tento článek!