Zdravotní péče na míru? Jak pro koho

Titulní obrázek

Změnit zdravotnictví má sedm nových zákonů, podle Julínka „šitých na míru“ každému. „Každý v nich najde to nejvýhodnější pro sebe: pacienti, lékaři i pojišťovny,“ řekl. „Julínkovi jde jen o byznys ve zdravotnictví. Na to doplatí většina pacientů,“ oponuje stínový ministr zdravotnictví za ČSSD David Rath…

Opozice a odbory: bohatší lidé budou mít na lepší péči než chudší

Vláda se má příští týden věnovat záměrům ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) na další reformu zdravotnictví.

Změnit zdravotnictví má sedm nových zákonů, podle Julínka „šitých na míru“ každému. „Každý v nich najde to nejvýhodnější pro sebe: pacienti, lékaři i pojišťovny,“ řekl Právu.

„To je nesmysl. Julínkovi jde jen o byznys ve zdravotnictví. Na to doplatí většina pacientů,“ oponuje stínový ministr zdravotnictví za ČSSD David Rath s tím, že pro soc .dem. jsou jeho záměry nepřijatelné a nepodpoří je.

„Nebude rovný přístup k péči, protože bohatší budou mít na lepší péči a chudší jen na tu základní, a to ještě nevíme, jak ta základní má vypadat. To povede k nedostupnosti některé péče pro některé pacienty,“ soudí Rath.

Odbory: zisk odteče mimo zdravotnictví

Odbory dokonce nazvaly Julínkovy připravované reformní kroky za „brutální útok na dostupnost zdravotnictví“ a chtějí proti reformě i stávkovat. „Chystá se velká zdravotnická loupež a musíme udělat všechno, abychom jí zabránili,“ tvrdí místopředseda odborové centrály Jaroslav Zavadil.

Odborům vadí, že zdravotní pojišťovny i velké nemocnice mají být akciovými společnostmi a zisk může odtékat mimo zdravotnictví.

„Poplynou do rukou podnikatelských skupin, které mají ovládnout a zprivatizovat zdravotní pojišťovny. Budou tak hrát klíčovou roli v našem zdravotním systému a disponovat všemi finančními prostředky vybranými na zdravotní pojištění,“ vysvětluje Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Dodává, že „peníze vybrané na zdravotní pojištění místo k úhradě co nejlepší zdravotní péče budou sloužit především k vytvoření zisku, jehož většinu budou moci majitelé pojišťoven odvádět mimo zdravotnictví.“ Tvrdí, že pacient se o možnosti poskytnutí kvalitnější, ale dražší péče ani nedozví, protože pojišťovny i rozsáhlé řetězce nemocnic „mohou být v rukou téhož majitele, jehož zájem bude vybírat co nejvíce na pojistném, ale vydávat co nejméně na péči“.

Julínek ale tvrdí, že tomu tak nebude, protože pojišťovny budou muset vracet zisk zpět do zdravotnictví. A pacient se podle jeho slov „určitě dozví“ kde je jaká lepší péče a na kterou si může legálně připlatit.

Zmizí rádoby sponzorské dary

Julínek se domnívá, že po zavedení jeho reformy zmizí tzv. sponzorské dary, které někdy suplují úplatek.

Mnozí lékaři si je doslova vynucují a pacienti jsou vlastně bezmocní, protože chtějí-li u lékaře zůstat, sponzorský dar, který může být několik set, ale i několik tisíc korun, dají.

Dávají ho dobrovolně, byť je to pod nátlakem lékaře – a tak jsou tyto sponzorské dary vlastně nepostižitelné. Julínek tvrdí, že když si lidé budou moci legálně připlatit na lepší péči, tyto úplatky ve formě sponzorských darů zmizí.

Varuje i komora

Také Česká lékařská komora varuje, že Julínkovy návrhy přinášejí obrovská rizika.

Podle prezidenta komory Milana Kubka návrh sedmi nových Julínkových zákonů nepředstavuje žádnou reformu zdravotnictví.

„Jde o pouhé majetkové přesuny, které mají sloužit k obohacení úzké skupiny vlastníků a investorů ve zdravotnictví, protože ze zdravotních pojišťoven a nemocnic se stanou akciovky.“ Podle něj tato transformace může ohrozit dostupnost zdravotní péče pro značnou část obyvatel.

„Pokud si zdravotnická zařízení mají konkurovat cenou svých služeb, povede to k tlaku na snižování kvality poskytované péče,“ říká Kubek. Dodává, že základní podmínkou Julínkových návrhů je stanovení standardů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ale to se dosud nestalo. Julínek chce nyní připravit paragrafové znění zákonů. Vláda by je měla projednat asi v květnu a pak je dostanou na stůl poslanci. Julínkova reforma šitá na míru to ve sněmovně ale nebude mít lehké a vůbec není jisté, zda ji ministr prosadí. Pokud ano a schválí ji i senátoři a podepíše prezident, pak by platila od ledna příštího roku.

*

Julínkovy hlavní reformní změny

* Každý si bude moci zvolit zdravotní péči podle svých přání a potřeb a bude mu garantována kvalita péče s nejkratší možnou čekací dobou.

Chce proto stanovit:

* čekací doby na určitá ošetření, tedy do kolika dnů, týdnů, měsíců od stanovení diagnózy musí být plánovaný výkon proveden.

* maximální vzdálenost od místa bydliště pro daný typ péče. Může to být pět, třicet, ale i padesát kilometrů. Čím specializovanější péče, tím vzdálenost do příslušného centra bude vyšší.

* vzniknou čekací seznamy na typ ošetření, ale pacient dostane kód a pod ním bude na seznamu. Tak na internetu uvidí, kdy přijde na řadu

* Pojišťovny se stanou akciovými společnostmi, nad nimiž bude bdít nově zřízený úřad. Aby si mohly konkurovat, budou klientům nabízet tři typy péče:

* První typ péče bude stejný jako dosud a nic se nezmění. Pacient se nebude muset o nic starat.

* Druhý typ péče má být založen na tzv. řízené péči. Pacient se dobrovolně rozhodne navštěvovat pouze ta zdravotnická zařízení, která mu doporučí jeho zdravotní pojišťovna. Za to mu pojišťovna nabídne určité výhody včetně finančního příspěvku. To si každá pojišťovna určí sama.

* Třetím typem péče má být pojištění s vyšší spoluúčastí pacienta, něco podobného jako je dnes u pojištění aut. Pacient by zaplatil určité procento z lékařského zákroku a pojišťovna mu za to nabídne určité výhody, ale i vrácení peněz, když bude dobře hospodařit.

* Pacient má mít možnost legálně si připlatit na nadstandardní péči, což dosud u zákroku hrazeného ze zdravotního pojištění nesměl. Má doplatit rozdíl mezi péčí hrazenou z pojištění a nadstandardní.

* Pacient má mít právo na tzv. druhý názor, což v praxi znamená, že by si od svého ošetřujícího lékaře vzal k dané diagnóze všechny podklady a šel by se zeptat jiného odborníka na názor a teprve pak by se rozhodl, zda a jakou léčbu podstoupí. Tato služba by měla být zpoplatněna, ale může být i poskytnuta na zdravotní pojištění, ale zřejmě pouze jednou k dané diagnóze.

* Dítě má mít právo na hospitalizaci v nemocnici i s rodičem.

* Má být stanoven přesný postup, jak si pacient a u koho může na poskytnutou péči stěžovat.

* Ze zdravotního pojištění se mají vyčlenit zhruba tři procenta péče, kterou pacient bude platit přímo.

* Záchranná služba už nebude mít povinnost dojet k pacientovi do 15 minut od oznámení události, protože to někde není možné, ale dojezdnost bude od 5 do 20 minut. Zároveň vznikne dalších 20 center záchranné služby tak, aby uvedené doby, kdy sanitka musí dojet k pacientovi, byly dodrženy.

* Fakultní nemocnice se přemění na univerzitní a budou akciovkami.

**Právo

Zdravotní péče na míru? Jak pro koho
Ohodnoťte tento článek!