Zdravotní péči přes hranici blokují peníze

Jednou z možností přeshraniční spolupráce, které se po vstupu ČR a Polska do Evropské unie oběma zemím otevřely, je poskytování zdravotní péče občanům sousedního státu. Hranice se sice otevřely, ale dořešeno není profinancování léčby…

„Přitom tady, například na Třinecku, jsou volné kapacity pro poskytování špičkové péče v nemocnicích a na polské straně je těchto lékařských služeb nedostatek,“ řekl Právu ekonomicko obchodní konzul Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Piotr Czosnyka.

Nemocnice Podlesí má zájem už dlouho

Nemocnice Podlesí v Třinci, která je špičkovým zařízením specializujícím se na kardiochirurgii a kardiologii, už několik let usiluje o to, aby mohla léčit i pacienty z polské strany hranice, kde nejsou kapacity pro poskytování zdravotní péče v tomto oboru. Mnoho jednání vedla již v roce 2000, tedy v době, kdy vzniklo několik euroregionů.

S ohledem na spektrum zdravotnických služeb poskytovaných po obou stranách hranice vznikla v nemocnici idea projektu na poskytování deficitní zdravotní péče občanům Polska v oblasti kardiochirurgie a kardiologie.

„Oficiálně jsme kontaktovali mnoho subjektů a institucí. Byla zaslána oficiální nabídka slezské zdravotní pojišťovně v Katovicích. Uskutečnila se schůzka s generálním konzulem v Katovicích, řada jednání proběhla na úrovni Velvyslanectví ČR a UNUZ (Urzad nadzoru ubezpieczien zdrowotnych),“ uvedl manažer smluvních vztahů Nemocnice Podlesí Rostislav Hampel a dodal:

„Celá záležitost však ztroskotala na tom, že polské zákony o všeobecném zdravotním pojištění neumožňovaly kontraktaci zdravotní péče pro polské občany v zahraničí.“

V následující dvou letech se v Polsku uskutečnila zdravotní reforma, která změnila systém přerozdělování finančních prostředků ze zdravotních pojišťoven v jednotlivých vojvodstvích a byl vytvořen centrální úřad ve Varšavě, který tyto prostředky přerozděluje podle určitého klíče.

„Další jednání nebyla obnovena z důvodu velkého množství formálních, byrokratických a právních překážek. V současné době ze strany naší nemocnice vůle k dalšímu jednání a zájem o spolupráci trvá. Máme dostatečné kapacity, abychom mohli poskytnout kvalitní zdravotní péči s požadovanou odbornou erudicí všem potenciálním klientům z Polska, kteří ji potřebují a projeví přání být léčeni v naší nemocnici.Vše však závisí to na tom, zda polská strana najde vhodné nástroje, jak tuto péči kontrahovat v rámci EU na území ČR,“ řekl Hampel.

„Není problém v poskytování akutní zdravotní péče občanům Polska, kteří do ČR přijedou na návštěvu. To je vyřešené. Jde však o to, aby se občan Polské republiky mohl jít léčit do české nemocnice, třeba již jen proto, že ji má blíže než nemocnici ve své zemi. Otevřená hranice nám tuto možnost dává, ale je třeba najít cestu, nějaké řešení, jak tuto léčbu pro pacienty z Polska profinancovat,“ řekl generální konzul Polské republiky v ČR Andrzej Kaczorowski. Jak dlouho bude trvat, než se překážky podaří odstranit, nedokázal odhadnout.

„Je to téma pro jednání vlád České a Polské republiky. Rozhodně bychom se měli snažit tuto šanci, která se vstupem do EU otevřela, využít,“ dodal.

Anna Bortlíčková, Právo

Ohodnoťte tento článek!