Zdravotní pojištění by měl vybírat stát

Stovky miliónů korun by mělo podle hrubého odhadu ušetřit sloučení výběru zdravotního a sociálního pojištění do jednoho místa. „My máme tento záměr ve své koncepci zdravotnictví. Obě pojištění by vybírala Česká správa sociálního zabezpečení nebo Sociální pojišťovna…

pokud by se politici dohodli na jejím vzniku,“ řekl včera našemu listu předseda odborné komise pro zdravotnictví US poslanec Václav Krása.

Zjednodušit a zlevnit agendu kolem zdravotního pojistného tímto způsobem doporučuje Světová banka ve své zprávě v části věnované českému zdravotnictví. Banka uvádí, že současný finanční mechanismus týkající se zdravotních pojišťoven je složitý, protože každá vybírá své vlastní pojistné. Část z něj odvádí do společného fondu a podle určitého klíče je pak přerozdělováno. „Stát by měl zvážit možnost vybírat sám zdravotní pojistné, čímž by rozšířil platby na sociální pojištění, které již vybírá. To by nemělo způsobit státu téměř žádné dodatečné náklady a vedlo by to k podstatným úsporám administrativně režijních nákladů pojišťoven,“ zdůrazňují zahraniční experti. Sloučení výběru zdravotního a sociálního pojištění není přitom v ČR žádnou novinkou, odehrávalo se však dosud jen na úrovni úvah a plánů. Tento krok zamýšlel už v roce 1996 tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Jediným výběrčím místem měla být Česká správa sociálního zabezpečení. Šlo ovšem, jak říkal, o dlouhodobou koncepční otázku.

Sjednocený výběr zdravotního a sociálního pojištění uváděly ve svých volebních programech už v roce 1998 vedle US také ODS a KDU-ČSL. Sociální demokraté ve svých programových materiálech hovořili víceméně jen o vytvoření jedné instituce pro výběr zdravotního pojistného z jednoho místa pro všechny pojišťovny. Tehdejší šéf resortu Ivan David k tomu chtěl ovšem zřídit zvláštní instituci – Správu veřejného zdravotního pojištění. Exministři Zuzana Roithová a Stanislav Volák ve své době vypracovali materiál, podle nějž by si jen propojení zdravotního a nemocenského pojištění vyžádalo zásadní rekonstrukci obou systémů a také legislativní změny. Složitost podobného kroku si uvědomuje jak Krása, tak poslanec Josef Janeček, předseda zdravotní komise lidovců, kteří rovněž mají ve své koncepci sloučení výběru zdravotního a sociálního pojistného. Krása s Janečkem se shodují, že po volbách by tato změna byla možná nejdříve za dva roky.

Ohodnoťte tento článek!