Zdravotní pojištění cizinců v Česku by mohl upravit nový zákon

lékař, praktik, měření tlaku, hypertenze, ordinace

Zdravotní pojištění cizinců ze třetích zemí, tedy kromě obyvatel EU, v Česku možná upraví samostatný zákon. Předloha skupiny poslanců ČSSD ponechává pojištění na soukromé sféře, aby se nezatěžovalo všeobecné zdravotní pojištění. Jeho rozsah by měl být takový, aby kryl veškerá běžně hrazená rizika a aby se co nejvíce omezily nevymahatelné dluhy cizinců vůči zdravotnickým zařízením.

V současnosti je pojištění zakotveno v zákonu o pobytu cizinců. Podle autorů návrhu nového zákona není úprava týkající se pobytů delších 90 dnů dostatečná. Komerční pojišťovny nemají dostatečnou síť poskytovatelů zdravotních služeb, z pojištění existuje řada výjimek.

Pokud by nový zákon platil, „cizincům ze třetích zemí se po dlouhé době dostane kvalitního rozsahu zdravotní péče srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním a současně nedojde k ohrožení veřejných fondů,“ uvedli autoři v důvodové zprávě.

Cizinci ze třetích zemí by podle normy museli pojištění pro pobyty nad 90 dnů uzavřít; stejně je to i nyní. Pokud by je sjednávali v zahraničí, limit na jednu pojistnou událost by činil nejméně 1,7 milionu korun. Smlouvu by si tito lidé museli nechat přeložit co češtiny.

V Česku by cizinci museli sjednat smlouvu jen s pojišťovnou, která může v tuzemsku provozovat zdravotní pojištění. Limit na pojistnou událost by musel činit nejméně tři miliony korun. Pojišťovna by musela mít smlouvu nejméně s desetinou poskytovatelů zdravotnických služeb, nyní asi třemi tisícovkami zařízení. Další ustanovení směřují podle autorů například k tomu, aby se Česká republika nestala cílem takzvané zdravotní turistiky.

O pobytech do 90 dnů předloha pojednává krátce. Uvádí, že cizinci ze třetích zemí by museli být pojištěni v rozsahu, jak stanoví unijní vízový kodex.

Obdobná poslanecká norma byla v dolní komoře už v minulém volebním období. Podepsala ji tehdy skupina poslanců takřka ze všech tehdy sněmovních stran. Kabinet k ní vydal záporné stanovisko se zdůvodněním, že je v rozporu s unijním právem. Sněmovna o návrhu zákona do rozpuštění nerozhodla.
Nynější normu teprve projednání ve vládě čeká. Konečný verdikt ale vynese Parlament.

Zdravotní pojištění cizinců v Česku by mohl upravit nový zákon
Ohodnoťte tento článek!