Zdravotní pojištění skončilo v 1. pololetí v plusu 9,7 mld.kč

Zdravotní pojištění skončilo v 1. pololetí v plusu 9,7 miliardy korun, když výdaje činily 113,1 miliardy a příjmy 122,8 miliardy Kč. Proti stejnému období loňska výdaje klesly o 0,7 procenta a příjmy stouply o 5,7 procenta. Vývoj systému je sice lepší než v letech minulých, Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) ale zůstává vnitřní dluh 2,2 miliardy kvůli nenaplnění rezervního fondu. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) to předložil vládě na zasedání.

„Je zřejmé, že po vrácení podílu z předsunuté platby státu 2,95 miliardy a první splátky návratné finanční výpomoci 700 milionů dojde v hospodaření VZP k určitému zhoršení. Vzhledem k současné výši zůstatků je však výskyt závazků po lhůtě splatnosti do konce roku spíše nepravděpodobný,“ uvedl.

Žádná ze zaměstnaneckých pojišťoven neměla k 30. červnu závazky po splatnosti vůči poskytovatelům péče, úvěr ani půjčku. Finanční zásoby měly pojišťovny od 24 do 70 průměrných denních plateb. VZP měla zásoby ve výši 25 denních plateb, když loni v pololetí měla zásoby na dva dny. Nejvyšší zásoby, na 70 denních plateb, měla Revírní bratrská pokladna. Zůstatky na účtech v pololetí 2014 měla nejvyšší VZP, a to 8,991 miliardy korun, a nejnižší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 351 milionů korun.

Ke kladnému výsledku systému 9,7 miliardy ministr podotkl, že pokud se vyloučí příznivý vliv předsunuté platby, kdy stát dal pojišťovnám pojistné za děti, důchodce či nezaměstnané 4,8 miliardy už počátkem roku, budou i tak převyšovat příjmy o 4,9 miliardy korun výdaje.

Pohledávky systému k 30. červnu dosáhly 35,2 miliardy korun, z toho za plátci pojistného 31 miliard Kč. Závazky činily 35,4 miliardy, z toho vůči zdravotnickým zařízením 34,8 miliardy korun. Zůstatky na účtech pojišťoven dosáhly 17,7 miliardy. Na svůj provoz daly 3,3 miliardy korun.

Celkové náklady na zdravotní služby dosáhly v prvním pololetí 113,94 miliardy, což je meziročně o 5,7 procenta více. V přepočtu na jednoho pojištěnce je to 10.945 korun, což je meziroční nárůst o 5,6 procenta. Nejvíc vydala VZP, 11.611 korun s meziročním navýšením o 4,2 procenta. U zaměstnaneckých pojišťoven činily průměrné náklady na jednoho pojištěnce 10.047 korun s meziročním navýšením o 8,6 procenta.

Za lůžkovou péči daly pojišťovny v prvním pololetí 59,31 miliardy korun, meziročně o 8,7 procenta více, za ambulantní péči 30,71 miliardy korun, o pět procent více. Naopak klesly náklady na receptové léky meziročně o 4,7 procenta na 840 milionů korun. Plánované náklady na zdravotní služby pojišťovny dodržely, méně vydaly jen na lázeňskou péči a léčbu v cizině.

Ohodnoťte tento článek!