Zdravotní pojišťovna roku 2015 očima ředitelů nemocnic

chodba, nemocnice

Organizace HealthCare Institute (HCI) předložila ve spolupráci s agenturou Ipsos výsledky nového celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku 2015“, který byl realizován během dubna a května 2015.

HCI, která doposud porovnávala kondici a kvalitu českých nemocnic, se v letošním roce se rozhodla hodnotit také 7 českých zdravotních pojišťoven. Hodnocení by mělo být pravidelné, s důrazem na jejich přínos systému a v případě identifikování rezerv, chce HCI nabízet managementu a správním radám pojišťoven informace o krocích k případným korekcím a nápravným opatřením, které vzešly z pohledu jejich klientů.

Ucelený obraz by měl ke snazší orientaci v produktech a službách zdravotních pojišťoven pomoci i klientům. „Chceme připravit pro pojištěnce praktického průvodce pro oblast zdravotního pojištění, abychom navázali na naši dosavadní práci. Již 10 let se zabýváme hodnocením nemocnic a množí se nám dotazy, jak vybrat vhodnou nemocnici a zdravotní pojišťovnu. V této oblasti se lidé nejčastěji zajímají o oblast preventivních programů pro sebe a svou rodinu a také to, na kterou nemocnici se mají obrátit v případě řešení zdravotního problému nebo zákroku. Jsme schopni a připraveni všem zdravotním pojišťovnám poskytnout detailní pohled na silné a slabé stránky z pohledu nemocnic,“ říká ředitel HCI Daniel Vavřina.

Role pacientů

Prvními hodnotiteli jsou právě ředitelé (z oslovených 156 vypovídalo o vztahu k pojišťovnám celkem 64 ředitelů fakultních, krajských, městských i soukromých nemocnic). Dalším krokem bude hodnocení pojišťoven ambulantními lékaři, pacientskými organizacemi a zaměstnavateli. Tyto informace chce HCI ve spolupráci s CompuGroup Medical (CGM), která poskytuje software 70 procentům českých ambulantních lékařů, zveřejnit na podzim tohoto roku. „Do našeho klientského portfolia již řadu let patří nejen poskytovatelé péče a pojišťovny, ale v loňském roce jsme úspěšně vstoupili i mezi pacienty. Proto je pro nás projekt, jehož cílem je rozvoj vztahů mezi pojišťovnami, jejich pojištěnci a poskytovateli zdravotní péče, nesmírně zajímavý a rádi ho podpoříme. Věříme totiž, že silnější role pacienta v rámci systému dokáže výrazně prospět rozvoji českého zdravotnictví,“ dodal generální ředitel CGM Vladimír Přikryl.

Hodnocení ředitelů

Mezi třemi oblastmi, které byly ze strany ředitelů nemocnic vnímány nejvíce pozitivně, vedla úroveň elektronické komunikace se zdravotními pojišťovnami, dodržování vzájemných (nesmluvních) dohod a otevřenost ve vzájemné komunikaci.
Největší rezervy naopak ředitelé vidí v zohledňování kvality poskytované péče v úhradách, ve vstřícnosti a ochotě při nasmlouvání nových výkonů mimo sazebník výkonů (které přinášejí v konečném důsledku dlouhodobé úspory nákladů v procesu následné léčby) a v ochotě při zavádění nových výkonů a přístrojů, které jsou šetrnější pro pacienty.
V celku nejlépe ředitelé ocenili Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, jako třetí nejlepší vnímají ředitelé Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Ohodnoťte tento článek!