Zdravotní pojištovna roku 2016

medaile

Celkovým vítězem soutěže CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016 se stala Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, těsně následována Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Celkovým vítězem soutěže CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016 byla dnes na konferenci
Efektivní nemocnice 2016 v pražských Vysočanech vyhlášena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, těsně následována Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Absolutním vítězem byla dnes na konferenci Efektivní nemocnice vyhlášena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, těsně následována Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Vítěznou trojici pak uzavírá Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR se tak již podruhé stává absolutním vítězem soutěže CGM Zdravotní pojišťovna roku.
Data z tohoto celostátního průzkumu dále slouží managementu jednotlivých zdravotních pojišťoven, jako nástroj pro vytváření lepšího tržního prostředí a zkvalitňování služeb jejich pojištěncům.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Pořadí 2016 Zdravotní pojišťovna

1. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
2. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Upozornění: Rozdíly mezi všemi hodnocenými zdravotními pojišťovnami nebyly příliš vysoké, ba naopak – byly velmi těsné (v řádech desetin bodů). Ukazujeme 3 nejlépe hodnocené zdravotní pojišťovny v jednotlivých kategoriích hodnocení, ostatní jsou za nimi ve velmi těsném závěsu. Chceme pozitivně oceňovat zdravotní pojišťovny, které jsou vnímány jako nejlepší očima jejich klientů, a proto zde zatím neprezentujeme ostatní, kterým bychom rádi předem prezentovali detaily hodnocení.

**Průběh projektu v roce 2016**

1. ETAPA – ŘEDITELÉ NEMOCNIC (váha 25% v absolutním žebříčku)

V první etapě zdravotní pojišťovny hodnotili ředitelé českých nemocnic. Osloveno bylo 155 nemocnic.

Pořadí 2016 Zdravotní pojišťovna

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
*Hodnocen byl profesionální přístup a úroveň partnerského jednání zdravotních pojišťoven. Finanční stránka partnerství v tomto ročníku nebyla hodnocena.

2. ETAPA – AMBULANTNÍ LÉKAŘI (váha 25% v absolutním žebříčku)

Ve druhé etapě, kde bylo osloveno téměř 14.000 ambulantních lékařů ve všech regionech, bylo pořadí následující:

Pořadí 2016 Zdravotní pojišťovna

1. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
2. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
*Hodnocen byl profesionální přístup a úroveň partnerského jednání zdravotních pojišťoven. Finanční stránka partnerství v tomto ročníku nebyla hodnocena.

3. ETAPA – POJIŠTĚNCI (váha 50% v absolutním žebříčku)

V nejdůležitější 3. etapě, kdy byla hodnocena kvalita a úroveň poskytovaných služeb očima pojištěnců
proškolení tazatelé navštěvovali přímo pobočky, volali na informační linky a call centra, kontaktovali
zdravotní pojišťovny e-mailem a prostřednictvím dopisů zaslaných poštou. V rámci této etapy byla v letošním roce nově provedena průzkumná sonda mezi hospitalizovanými pacienty (téměř 76 tis.), ambulantními pacienty (téměř 50 tis.) a zaměstnanci nemocnic (téměř 10 tis.). Umístění zdravotních pojišťoven bylo následující:

Pořadí 2016 Zdravotní pojišťovna

1. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
2. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Ohodnoťte tento článek!