Zdravotní pojišťovny chtějí příští rok zmrazit ceny za zdravotní péči

Zástupci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven předložily návrhy řešení současné finanční krize v českém zdravotnictví. Navrhují „zmrazení“ cen za zdravotní péči v příštím roce, postupné zavedení systému DRG, redukci lůžkového fondu či omezení působení starších lékařů…

Podle ředitele pojišťovny Metal aliance Vladimíra Kotery není současná krize systému veřejného zdarvotního pojištění ničím novým, ale pouze periodicky vystupujícím problémem.

„Zásadním důvodem, proč se krize v různých intervalech již po čtvrté opakuje, jsou především nedostatečně vysoké platby za státem hrazené pojištěnce, které nerespektují trend plateb od zaměstnavatelů nebo OSVČ. Krizová situace také nastala vždy, když byly ceny nastaveny jinak, než jak byly objektivně nastaveny na základě smluvních vztahů.“

V. Kotera dále uvedl, že za současný stav je zodpovědné ministerstvo zdravotnictví, které ve svých cenových vyhláškách nerespektovalo příjmovou část systému a nastavilo výdaje nemocnic na mnohem vyšší úroveň.

V krátkodobém horizontu, kterým je rok 2004, by měly být odkoupeny pohledávky zdravotních pojišťoven a posíleny prostředky krajů o selektivní sanace závazků nemocnic. Dále by se na rok 2004 měly „zmrazit“ ceny za zdravotní péči a zastavit rozšiřování Sazebníku výkonů.

Zavést DRG alespoň v pěti procentech zařízení

Mezi střednědobá opatření, která by podle zástupců zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven mohla zmírnit současnou negativní bilanci, patří i zavedení DRG alespoň v pěti procentech zdravotnických zařízení.

Na námitku, že většina lékařů systém DRG kritizuje odpověděl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich: „Polovina zdravotnických zařízení považuje DRG za perspektivní a jeho zavedení si přeje, druhá polovina jej odmítá s tím, že je neperspektivní. Chválí jej ti, kterým se podle ocenění DRG zvýší cena poskytované zdravotnické péče, haní ti, v jejichž zařízení by zavedením DRG cena péče poklesla.“

Nápravě systému by mělo prospět redukce přebujelé sítě lůžek, omezení souběhu lékařské praxe tak, aby výsledný úvazek nepřekročil jedna celá, nebo po vzoru Německa a Rakouska omezení činnosti lékařů starších 65ti let, kteří by nemohli svou činnost vykazovat v rámci systému zdravotního pojištění.

(klu),www.Zdravi.Euro.cz, 20.11. 2003

Ohodnoťte tento článek!