Zdravotní pojišťovny letos vydají o 3,5 miliardy víc než vyberou

Ilustrační foto; kalkulačka, daně

Zdravotní pojišťovny letos vydají o 3,5 miliardy korun víc než vyberou. Vyplývá to ze zdravotně pojistných plánů, které ve středu schválila vláda. Pojišťovny plánují výdaje 230,663 miliardy, příjmy 227,195 miliardy.

V první půli roku situaci vylepší přerozdělení, kdy část zůstatků zaměstnaneckých pojišťoven jde na konto Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která už rezervy nemá. V druhé půli roku ale už hrozí u VZP prodloužení splatnosti až o deset dnů, celkem na 56.

V Česku je vedle VZP sedm zaměstnaneckých a oborových pojišťoven, plánují průměrný počet pojištěnců 10,406.142. VZP jediná očekává jejich úbytek o 0,4 procenta, s počtem 6,254.250 pojištěnců klesne pod úroveň roku 2010, tedy před sloučením se Zdravotní pojišťovnou Média. Zaměstnanecké pojišťovny kromě Revírní bratrské pokladny plánují mírný nárůst počtu pojištěnců.

Příjmy pojišťoven, včetně příjmů ze zdaňovaných činností, by měly růst proti loňsku o 7,599 miliardy, tedy o 3,5 procenta. Bez přerozdělení, kdy z rezerv šlo do systému 4,22 miliardy, by nárůst byl jen 1,5 procenta.

Výdaje, včetně zdaňovaných, by letos měly růst o 1,686 miliardy, 0,7 procenta. Bez přerozdělení by klesly o 0,2 procenta.

Z výběru pojistného by měly dostat pojišťovny letos 167,634 miliard, o dvě procenta víc než loni. Platba státu se očekává 52,924 miliardy. Celkem by po přerozdělení měly dostat pojišťovny na pojistném 225,894 miliardy.

Výdaje na zdravotní péči včetně prevence by měly být 219,206 miliardy, 0,2 procenta méně než loni. Na zdravotní péči by mělo jít 218,285 miliardy, 0,2 procenta méně. Na jednoho pojištěnce je to za rok 20.977 korun. Na prevenci má jít celkem 921 milionů, zaměstnanecké pojišťovny plánují na jednoho pojištěnce 126 korun, VZP 64 koruny.

VZP počítá se snížením nákladů na zdravotní péči o dvě procenta, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna o 2,6 procenta. Naproti tomu Vojenská zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna očekávají růst nákladů o 2,4 procenta, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra o 1,6 procenta a třeba Zdravotní pojišťovna Metal Aliance o 7,6 procenta.

Plánované výdaje na provoz pojišťoven a investice jsou 7,606 miliardy.
Pohledávky zdravotních pojišťoven k 31. prosinci 2012 se očekávají 38,13 miliardy, z toho pohledávky na pojistném po lhůtě splatnosti 19,498 miliardy. Závazky jsou ke stejnému datu plánovány na 27,834 miliardy.

Ohodnoťte tento článek!