Zdravotní pojišťovny se asi nevyhnou nemilosrdnému vymáhání dluhů

…Zdravotní pojišťovny tedy měly účinné nástroje, které mohly využívat při vymáhání dlužných částek. Právě nastartovaný projekt oddlužení pojišťoven je prý důkazem, že pojišťovny na tvrdé vymáhání dluhů nedbaly. Konstatují to právníci z legislativního útvaru vlády…

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení nebo zdravotního pojištění, či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je trestným činem. Lze jej potrestat odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem. Pro dlužníky by navíc mělo být motivující, že hrozbu trestu odnětí svobody lze odvrátit zaplacením dlužné částky – pachatel ovšem musí svou povinnost splnit ještě předtím, než soud prvního stupně začne vyhlašovat rozsudek. Zdravotní pojišťovny tedy měly účinné nástroje, které mohly využívat při vymáhání dlužných částek. Právě nastartovaný projekt oddlužení pojišťoven je prý důkazem, že pojišťovny na tvrdé vymáhání dluhů nedbaly. Konstatují to právníci z legislativního útvaru vlády.

„Podali jsme 8300 trestních oznámení. Skončilo to tu a tam nějakou podmínkou, nepodmíněně nebyl odsouzen nikdo. Musí se totiž prokázat úmysl,“ uvedla Kateřina Zamastilová, mluvčí VZP. Největší dlužník Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterým je HTT – Tesla Pardubice, s. r. o., dluží VZP víc než 179 miliónů korun.

ČKD Dopravní Systémy, a. s., dluží Všeobecné zdravotní pojišťovny téměř 177 miliónů korun. Jen o něco míň dluží Agrostroj Prostějov, a. s. – 90 miliónů korun. Pokud jde o Revírní bratrskou pokladnu, největším dlužníkem zdravotního pojištění je FERRUM, a. s., který na pojistném dluží 13,5 miliónu korun, na úrocích pak téměř 12 miliónů. Zbrojovka Vsetín ZTM dluží této pojišťovně 21 miliónů, zatímco Zbrojovka Vsetín, a. s., nezaplatila zdravotní pojistné ve výši 10,5 miliónu korun.

U Hutnické zaměstnanecké pojišťovny jde o podstatně nižší dlužné částky. Pohybují se okolo miliónu, ta nejvyšší – 10,7 miliónu korun – je v případě Vítkovických staveb Ostrava. Pojišťovny se však do budoucna razantnímu vymáhání dluhů nevyhnou. Prozatím však na tuto práci většině z nich údajně chybějí kvalifikovaní pracovníci.

Ohodnoťte tento článek!