Zdravotní pojišťovny se mají dělit o zisk s klienty

Titulní obrázek

Lidé by si napříště mohli vybírat zdravotní pojišťovnu i podle toho, jak úspěšně hospodaří. Pojištěnci by se totiž měli podílet na zisku svého pojistitele. Počítá s tím návrh zákona, kterým by se zdravotní pojišťovny transformovaly na běžné akciové společnosti, a tudíž by mohly vytvářet zisk. Pojišťovny by si tak mohly lépe konkurovat…

,,Podle našich představ bude zisk těchto společností regulován tak, že asi 80 procent z něj bude přerozděleno klientům a pojišťovna si nechá jen zhruba 20 procent,“ řekl v rozhovoru pro E15 ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Zisk by se měl podle ministra rozdělit mezi klienty pojišťovny rovnoměrně. Podle Julínka se jeho ministerstvo inspirovalo především holandským modelem, kde pojišťovny fungují podobně. ,,Tam to mimochodem prosadila socialistická vláda,“ dodal v narážce na fakt, že česká sociální demokracie se transformaci zdravotních pojišťoven na akciové společnosti tvrdě brání. Jak pojišťovny naloží se svými dvaceti procenty zisku, bude jen na nich. ,,Díky tvrdé konkurenci budou muset dělat všechno pro to, aby uspěly. Předpokládám, že své zisky investují právě do této soutěže. Do čeho konkrétně, to bude záležet jen na nich,“ řekl ministr. Návrh je součástí druhé fáze reformy zdravotnictví, v níž hodlá Julínek předložit letos do parlamentu sedm zákonů.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek připravuje reformu, kterou Česko nezažilo mnoho desítek let. Jeden ze sedmi zákonů, na němž ministerstvo pracuje, má umožnit převod zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Ty by si pak měly v nabídce vzájemně víc konkurovat.

Někteří odborníci však v návrhu nevidí nic převratného. ,,Transformaci pojišťoven na akciovky nepovažuji v navržené podobě ani za výhodnou, ani za nevýhodnou. Mění se jen majetkoprávní vztahy. Ke skutečné změně by došlo jen tehdy, pokud by se změnil systém financování zdravotní péče, anebo se změnil vlastník pojišťovny,“ uvedl pro E15 Petr Váňa, konzultant poradenské společnosti Triton, který radí například při restrukturalizaci nemocnic.

Některé otázky kolem transformace pojišťoven zůstávají nadále otevřené. Například komu budou patřit akcie zaměstnaneckých pojišťoven. ,,V této otázce nemá ministerstvo zdravotnictví zatím zcela jasno,“ uvedl tiskový mluvčí úřadu Tomáš Cikrt.

Podle generálního ředitele pojišťovny Metal-Aliance Vladimíra Kothery s nimi ministr o tomto problému zatím nediskutoval. ,,Nevíme, jaká bude situace. Pan Julínek s námi ještě ofi ciálně nejednal. Ale myslíme si, že akcie připadnou nějakému nově upsanému subjektu, v němž bude mít management pojišťovny podíl,“ uvedl Kothera.

Mnozí politici, a to jak z řad opozice, tak i koalice, se obávají dopadu Julínkových reforem na pacienty. Ministr v rozhovoru pro deník E15 uvedl, že ,,koaliční partneři jsou si vědomi obsahu programového prohlášení vlády, v němž je jasně napsáno, že se pojišťovny budou přeměňovat na akciovky“. Včera se ale jeho záměry dočkaly nesouhlasu právě z řad vládních partnerů. Lidovci se totiž vyjádřili proti transformaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic na akciové společnosti. Nejhlasitějším kritikem plánovaných změn je člen zdravotního výboru sněmovny Ludvík Hovorka, známý svým odporem k poplatkům ve zdravotnictví. ,,Z univerzitních nemocnic ani pojišťoven by se akciovky stávat neměly. Je tam riziko, že to skončí v soukromých rukách,“ uvedl lidovecký poslanec.

Sedm reformních zákonů ministra zdravotnictví Julínka:

*zákon o veřejném zdravotním pojištění vymezí, jaká péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, v jaké lhůtě a kde musí být poskytnuta. Má legalizovat připlácení za nadstandard. > zákon o zdravotních pojišťovnách sjednotí postavení zdravotních pojišťoven. Převod na akciové společnosti má umožnit, aby si začaly v nabídce konkurovat.

*zákon o dohledu nad zdravotními pojišťovnami upraví vznik nezávislého státního orgánu, který by dohlížel na činnost zdravotních pojišťoven.

*zákon o univerzitních nemocnicích změní fakultní nemocnice na univerzitní s právní formou akciových společností.

*zákon o zdravotnických službách rámcově stanoví standardy zdravotní péče.

*zákon o zdravotnické záchranné službě má srovnat úroveň záchranných služeb v jednotlivých regionech. Bude krajům garantovat jejich financování. > zákon o speciálních zdravotních službách

Hynek Jordán, E15

Ohodnoťte tento článek!