Zdravotní pojišťovny zveřejnily za od září téměř 530.000 smluv

dokument, dohoda, podpis, razítko

Všech sedm zdravotních pojišťoven už naplňuje zákonnou povinnost a na webech zveřejňují smlouvy se zdravotnickými zařízeními. Ve zprávě pro středeční jednání vlády to uvádí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Od loňského září, kdy transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění tuto povinnost pojišťovnám uložila, do půlky letošního dubna zveřejnily pojišťovny už téměř 530.000 dokumentů. Nezveřejněné smlouvy nejsou platné.

Postup zdravotních pojišťoven byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pojišťovny již většinou disponují softwary, které umožňují začerňovat nezveřejňované údaje přímo v digitalizované podobě dokumentu. Jak vyplývá z dosavadního výkladu, vybrané osobní údaje lze ponechat v textu zveřejňovaných smluv, pokud jde o údaje veřejně dostupné.

Ministerstva zdravotnictví a financí provedou podle zprávy kontrolu, zda jsou smlouvy zveřejňovány způsobem, který vyžaduje zákon.

Zdravotní pojišťovny poukazují na problém, že někteří poskytovatelé otálejí s odesláním podepsané smlouvy. Pro pojišťovny tak je obtížné splnit zákonnou povinnost zveřejnit smlouvu do 60 dnů od jejího uzavření.

Náklady na zveřejňování smluv hradí pojišťovny z provozních fondů. Ministerstvo zdravotnictví zkontroluje účelnost vynaložených nákladů.

Podle zákona smějí zdravotní pojišťovny uhradit jen tu zdravotní péči, která je uvedena ve smlouvě uzavřené nejpozději do konce kalendářního roku, na který se vztahuje. Podle transparenční novely musí být zveřejněna smlouva způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 dnů ode dne uzavření. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě se musejí zveřejnit dodatky a změny smluv, z nichž vyplývá výše úhrady či rozsah hrazených služeb.

U Všeobecné zdravotní pojišťovny a šesti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven lze smlouvy s lékaři, nemocnicemi či lékárnami vyhledat prostřednictvím identifikačního čísla, pod nímž jsou zapsáni v rejstříku. Některé pojišťovny umožňují také vyhledání podle čísla zdravotnického zařízení, podle místa a typu zdravotních služeb, případně i za pomoci fulltextového vyhledávání, kdy stačí zadat i jen část názvu poskytovatele.

Ohodnoťte tento článek!