Zdravotní registry budou pokračovat

Citlivé údaje o zdravotním stavu obyvatel, které stát dosud sbírá do několika národních centrálních registrů, budou pokračovat i po Novém roce. U všech se nadále bude uvádět rodné číslo pacienta, u většiny pak jméno, příjmení, datum narození a bydliště…

Rozhodli tak poslanci v úterý.

„Jsem ráda, že tomu tak je, a do doby, než bude zákon platit, protože ho ještě musí projednat Senát a prezident, vydám vyhlášku, která toto pokračování registrů umožní. Lékaři se tedy nemusejí obávat postihu za to, že do registru poskytnou údaje,“ řekla Právu krátce po hlasování ministryně zdravotnictví Marie Součková. Proti byli zejména občanští demokraté.

„Domníváme se, že stát shromažďuje data o lidech až příliš podrobně. V registrech by to mělo být anonymní, proto jsme novelu nepodpořili,“ řekl Právu poslanec ODS Miroslav Ouzký.

Přesto určité omezení, a to u tří registrů – národního registru cévní chirurgie, kloubních náhrad a uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, bude. Už se v nich nebudou uvádět příjmení a jména.

V posledně jmenovaném se data mohou do registru dát jen se souhlasem pacienta. U všech ale nadále zůstává uvádění rodného čísla.

O jaké záznamy jde

V současné době kromě uvedených tří registrů stát sbírá údaje ještě do devíti dalších. Jsou to: onkologický, hospitalizovaných, rodiček, novorozenců, vrozených vad, registr potratů, kardiochirurgický, nemocí z povolání a kardiovaskulárních intervencí. Nově bude zřízen registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

„Je to nesmysl. Proč tento registr za státní peníze, když stejným způsobem ho dneska vedou odborné lékařské komory za peníze svých členů,“ říká prezident České lékařské komory David Rath. „Proč máme mít registr hospitalizovaných a potratů?“ ptá se poslanec Ouzký a dodává, že to nemá snad nikdo na světě.

O členství v komorách později

Sněmovna týž den odložila rozhodnutí o tom, zda členství v lékařské, stomatologické a lékárenské komoře bude povinné či nepovinné. Až dosud je povinné, ale poslanec KSČM Jiří Maštálka navrhl, aby bylo nepovinné. Na včerejší schůzi však sám přiznal, že jeho návrh není precizní, a požádal o vrácení příslušného zákona do druhého čtení.

Sněmovna mu vyhověla. Proti nepovinnému členství jsou všechny tři komory, které se domnívají, že nepovinné členství by poškodilo zejména pacienty, protože ti by se nemohli odvolat k bezplatnému servisu komor na jednání lékaře či lékárníka. O členství v komorách bude Sněmovna rozhodovat později.

Atestace bude jen jedna

Poslanci rovněž v úterý schválili příslušný zákon, podle nějž bude pouze jedna atestace, a ne jako dosud dvě. Půjde však o tu náročnější, tedy druhou, které se také jinak říká primářská. V podstatě se tady dá říci, že obě atestace se slučují do jedné. Lékaři tento fakt většinou vítají.

Václav Pergl, Právo, 17.12.2003

Ohodnoťte tento článek!