Zdravotní sestra roku pracuje ve zdravotnictví přes 60 let

Titulní obrázek

Poděkováním za trpělivou a obětavou práci zdravotních sester se stal dnešní slavnostní večer v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Za celoživotní dílo v ošetřovatelství získala ocenění Vlasta Polejová, která ve zdravotnictví pracovala přes 60 let…

Polejová pracovala jako zdravotní sestra od roku 1947 a dodnes ve zdravotnictví částečně působí, věnuje se počítačovému zpracování dat pro pojišťovny Thomayerově nemocnici v Praze. Tři sestry si dnes ve finále vybojovaly titul Sestra roku 2008.

Polejová začínala jako sestra v době, kdy zdravotní sestřičky pracovaly někdy v „polních podmínkách“. „Je to velká čest a poděkování za práci, kterou jsem vykonávala tak ráda a snad i dobře,“ řekla Polejová.

Nejlepší sestrou v nemocniční a ambulantní péči se stala Šárka Kaletová, z léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Zasloužila se o aktivizaci pacientů v ústavní péči, zavedla do léčebny například dobrovolnickou službu a canisterapii, při níž psi pacientům připomínají domácí prostředí.

„Myslím, že ocenění a poděkování patří všem sestřičkám“

První místo mezi sestrami v sociální péči si odnesla Anna Hlásná z Domova pro seniory Štíty a začleněného zařízení Domov se zvláštním režimem v Jedlí na Olomoucku. Jako vrchní sestra se stará o seniory postižené Alzheimerovou demencí.

„Myslím, že ocenění a poděkování patří všem sestřičkám,“ řekla při přebírání ocenění. Titul v kategorii výzkum a vzdělávání získala Jana Korandová z Revmatologického ústavu Praha. V ústavu vede sestry i pacienty k vlastnímu vzdělávání, sama přednáší a publikuje.

Záštitu nad letošním ročníkem stejně jako v uplynulých osmi letech převzala předsedkyně správní rady Nadace Vize 97 Dagmar Havlová, která také předala čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. „Děkuji všem sestrám, které se zaslouží o to, aby pacient byl v klidu vyléčen,“ řekla Havlová na dnešním předávání cen nejlepším sestrám.

ČT24

Zdravotní sestra roku pracuje ve zdravotnictví přes 60 let
Ohodnoťte tento článek!