Zdravotní sestry dnes musí vystudovat VŠ

Titulní obrázek

„V deváté třídě základní školy jsem ještě zcela nevěděla, kam bych chtěla jednou v budoucnu, co se týká profesní dráhy, směřovat. Dala jsem tedy spíš na doporučení, zejména svých rodičů a jejich přátel, kteří tvrdili, že práce zdravotní sestry by mi mohla vyhovovat. A s odstupem času vidím, že měli pravdu,“ řekla Právu absolventka střední zdravotnické školy…

ABSOLVENTKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY TEREZA VOLFOVÁ (23) ŘEKLA PRÁVU:

V současnosti pracujete jako zdravotní sestra na jednotce intenzívní péče v Nemocnici Na Homolce. Proč jste se přihlásila na střední zdravotnickou školu?

V deváté třídě základní školy jsem ještě zcela nevěděla, kam bych chtěla jednou v budoucnu, co se týká profesní dráhy, směřovat. Dala jsem tedy spíš na doporučení, zejména svých rodičů a jejich přátel, kteří tvrdili, že práce zdravotní sestry by mi mohla vyhovovat. A s odstupem času vidím, že měli pravdu.

V čem shledáváte studium na střední zdravotnické škole (SZŠ) nejnáročnější?

Tato otázka není položena příliš šikovně. Školu jsem absolvovala před čtyřmi lety a studium v této době bylo ještě koncipováno odlišně. S maturitou totiž člověk získal již kvalifikaci všeobecné zdravotní sestry, kdežto dnes se stane zdravotním asistentem a k dosažení zmíněné kvalifikace je nutno vystudovat ještě bakalářský stupeň vysoké školy, konkrétně prezenční nebo dálkový studijní program Ošetřovatelství.

Jaký je rozdíl mezi zdravotním asistentem a všeobecnou zdravotní sestrou?

Asistent je vlastně ten typ ošetřovatele, jenž nemůže samostatně vykonávat různé úkony jako sestra, například odběry krve či podávání léků, a pracuje pod přímým vedením sestry nebo lékaře. Změna koncepce studia, tedy zvyšování kvalifikačních požadavků na sestry, je podle mne sice správná, jelikož medicína se stále rozvíjí a je čím dál tím víc náročná, nicméně přinesla s sebou ta rizika, že do nemocnic přichází méně zdravotnického personálu, když vlastně všichni studují.

Když dosáhnete kvalifikace zdravotní sestry, tedy vystudujete střední a vysokou školu, musíte se i nadále vzdělávat a jak?

Česká asociace sester zavedla povinné celoživotní vzdělávání v podobě různých seminářů, školení, kterých se musíme povinně zúčastňovat, bohužel ve svém volném čase a většinou za vlastní finanční spoluúčasti. Je třeba nasbírat určitý počet kreditů za určitou dobu, a když je nezískáme, tak se musí absolvovat komisionální zkoušky.

Je škola odtržena od reality?

V době, kdy jsem studovala já, tak jsme museli chodit ve třetím a čtvrtém ročníku na praxe na různá oddělení do nemocnic. Vedle toho jsme měli samozřejmě teoretické předměty, jakými jsou ošetřovatelství, chirurgie, interna a tak dále. S odstupem času se domnívám, že tato příprava byla kvalitní, ačkoli člověk se samozřejmě a zpravidla vše naučí až v praxi.

Jaké předpoklady pro studium by měli být nynější uchazeči z devátých ročníků?

Pracovat ve zdravotnictví obnáší mít zájem o lidi, dostatek empatie, spolehlivosti a flexibility. Zájemce o studium by pak měla zajímat biologie a chemie. Asi by se rovněž měli připravit na to, že nebudou pracovat pouze ve dne, ale i o nočních službách, ačkoli samozřejmě jsou úseky, kde to neplatí, třeba ambulance.

Je práce zdravotní sestry stále ryze ženské povolání?

Určitě to není obor jen pro ženy, ale samozřejmě převažují. Na rozdíl od mužů, soudím, mají více pečovatelského charakteru. Pro muže se spíše hodí profese záchranáře, která rovněž vyžaduje vyšší studium, v tomto případě na vyšší odborné škole.

Podle odhadů České asociace sester nyní ve zdravotnických zařízeních chybí až 5 tisíc sester a asistentek. Kolik vašich bývalých spolužaček dnes pracuje v nemocnicích?

Podle mého odhadu asi 80 procent. Ty ostatní se uplatnily zejména v soukromém sektoru.

V čem shledáváte příčiny nynější krize nedostatku sester?

Ve světě je zdravotní sestra povolání, které je uznávané a žádané. S tím souvisí i odpovídající finanční ohodnocení. V Česku tomu bohužel tak není. Sestry tudíž „prchají“ do zahraničí anebo za často volí jinou a lépe placenou profesi. Dalším důvodem je již zmíněná změna koncepce studia.

Co ještě podněcuje sestry k odchodu ze zdravotnictví?

Tato profese, jako ostatně každá jiná, má jak své klady, tak zápory. Ačkoliv jde o práci záslužnou, na druhou stranu je nejen psychicky, ale i fyzicky vyčerpávající, což může být rovněž jednou z příčin odchodu ze zdravotnictví.

Mají sestry vůbec nějaké výhody?

Na rozdíl od státních zaměstnancům pracujících například u policie či třeba jako hasiči opravdu žádné výhody nemáme. Přitom, což bych ráda zdůraznila, jde o povolání velmi obdobného charakteru. Sestry se při službě vystavují rovněž nebezpečí, a to nejen v podobě potenciální nákazy infekčními chorobami, někdy ne nevýznamnými, ale i v podobě agresivních pacientů. Nadto například na jednotce intenzívní péče musíte být stále ve střehu, a to s maximální mírou zodpovědnosti.

Marek Přibyl, Právo

Ohodnoťte tento článek!