Zdravotní sestry o akci Děkujeme – odcházíme: bojíme se kolapsu zdravotní péče v republice!

sestra, nemocnice, léky

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s mediální prezentací názoru, že zdravotní sestry v České republice nepodporují akci Děkujeme – odcházíme. Lékař a sestra jsou a vždy budou jeden tým.

Musíme se ohradit i proti snahám tyto naše profesní vazby rozbít čím dál častějšími mediálními útoky. V takové atmosféře se nedá pracovat a odrazí se to pouze a jen na Vás, našich potenciálních pacientech. Paní Jurásková, prezidentka České asociace sester, veřejně prezentovala názor prezídia ČAS a předsedkyní regionů, nikoliv však stanovisko všech členek a členů sdružených v této profesní organizaci a sester nikterak organizovaných.

Velký počet řadových členů nebyl osloven a proto se od tohoto prohlášení distancuje. Česká asociace sester nesdružuje všech 80000 sester v našem zdravotnictví, ani většinu z téměř 36 tisíc sester v nemocničním sektoru. Ne každá sestra kampaň lékařů podporuje, ale není možné veřejně sdělovat, že všechny jsou proti.

Ano, jsme si vědomy, že díky kampani D-O můžeme přijít i o svá pracovní místa. Stejně jsme si tak ale vědomy toho, že situace ve zdravotnictví je dlouhodobě neřešena a to zejména v ohodnocení naší náročné a zodpovědné práce. Systém celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů také není dobře nastaven. Neřešení a bagatelizování situace ve zdravotnictví muselo logicky vyústit v otevřený a hromadný odpor. Veřejnost je klamána a uměle je v ní vyvoláván pocit, že akutní péče po odchodu téměř 4000 lékařů bude zachována. Není to pravda a my vyzýváme odpovědné politiky této země k tomu, aby začali urychleně konat kroky k tomu, aby k takovému kolapsu zdravotní péče v ČR nedošlo!

Lenka Bazalová, Dana Krásová, Lucie Šrámková, Veronika Muhlsteinova

Ohodnoťte tento článek!