Zdravotní sestry s vysokoškolským diplomem

„Na základě úspěšného akreditačního řízení otevírá Univerzita Pardubice od akademického roku 2002/2003 nový celouniverzitní bakalářský studijní program Ošetřovatelství…

Zdravotní sestry s vysokoškolským diplomem začne od letošního podzimu vzdělávat Univerzita Pardubice.

– obor všeobecná sestra a obor porodní asistentka,“ informovala Právo vedoucí kanceláře rektora Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. Nový studijní program připravila Univerzita Pardubice ve spolupráci s Vyšší zdravotnickou školou v Pardubicích a Nemocnicí Pardubice. Studium je tříleté a bude se uskutečňovat prezenční formou. „Do 1. ročníku v akademickém roce 2002/3 bude přijato do každého oboru maximálně 45 uchazečů. Program je koncipován interdisciplinárně a v souladu s požadavky Evropské unie na vysokoškolskou úroveň znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků. Studenti budou – vedle studia anatomie, fyziologie, psychologie, ošetřovatelství, managementu, ekonomiky, legislativy, studia klinických předmětů (vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie-porodnictví apod.) – vzděláváni i v oblasti výpočetní techniky a komunikačních dovedností. Projdou rovněž značnou praktickou průpravou,“ stručně načrtla obsah nového studia kancléřka Wágnerová a dodala, že důraz bude kladen i na výuku cizích jazyků s výhledem plného uplatnění ve špičkových zdravotnických zařízeních ve státech Evropské unie. Přihlášky na toto u nás zatím unikátní studium Univerzita Pardubice bude shromažďovat do 24. května a přijímací zkoušky se budou konat 20. června. „Skládají se z testu z biologie a cizího jazyka. Ke studiu se mohou hlásit absolventi střední všeobecné nebo odborné školy,“ doplnila Wágnerová.

Zdeněk Seiner, Právo, 15.2.2002

Ohodnoťte tento článek!