Zdravotníci dostanou od září přidáno

Vláda včera rozhodla o zvýšení platů lékařů a zdravotních sester od 1. září. Lékaři dostanou přidáno v průměru 2500 korun a zdravotní sestry 1500 korun měsíčně…

Plat lékařů vzroste v průměru o 2500 a sester o 1500 korun měsíčně

Průměrný plat lékaře se všemi příplatky a službami tak dosáhne přibližně 40 000 měsíčně hrubého a u zdravotních sester 19 000 Kč.

„Jsem spokojena. I když toto zvýšení platů přichází dřív, než vstoupí v platnost stabilizační opatření k ekonomické rovnováze resortu,“ řekla Právu bezprostředně po jednání vlády ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Spokojeni byli i David Rath, prezident České lékařské komory a Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu, kteří zvýšení platů velmi tvrdě na jednání začátkem června u premiéra Jiřího Paroubka prosazovali.

Tehdy jim premiér zvýšení platů přislíbil a odvrátil tak nátlakové akce zdravotníků. „Je to dobrá zpráva pro zdravotníky,“ řekl k rozhodnutí vlády o zvýšení platů Rath.

Dodal, že „bohužel se nebude týkat zdravotníků v nemocnicích, které kraje převedly na akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Jejich zaměstnanci jsou totiž odměňováni jiným způsobem. To jen ukazuje, jak ošemetný je tento převod nemocnic na obchodní společnosti, které tolik prosazuje ODS“, řekl Rath.

Milan Kubek dodal, že „premiér Paroubek slíbil zvýšení platů zdravotníkům o osm procent a slib dodržel. Dodržení slibu vysoce oceňuji“.

Zvýšení platů si vyžádá navýšení prostředků z rozpočtu zdravotních pojišťoven o 164 miliónů korun měsíčně. Do konce roku 2005 tedy bude navíc potřeba 656 miliónů korun a pro rok 2006 bude tato částka činit 2,1 miliardy.

Václav Pergl, Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr.Tomáš Rozsíval, Opava

Co se týče rčení pana doktora Ratha, že zvýšení platů se týká pouze státních

nemocnic, čili těch, které nebyly zv. „privatizovány“ na akciovky, není tak

zcela pravdivá. Vláda vydá nové tarify zákonem, který platí pro každého. I

když soukromník platí především dle zák. č. 1/1991 Sb. / pokud se nemýlím v

ročníku vydání zákona/, čili tzv. smluvní platy, v praxi by každý měl

dodržovat zákon a alespoň rámcově se litery nového zákona držet. Já také

pracuji jako lékař OSVČ, zaměstnávám jednu zdravotní sestru a při konstrukci

jejího platu se musím držet zákona. Jinak si zaměstnanec může stěžovat na

úřadu práce, resp. dnes jakési nové instituci bezpečnosti práce, příp.

odborům apod./ samozřejmě i se všemi riziky ztráty zaměstnání – bohužel. /.

MUDr. František Jurek, ředitel Městské nemocncice Ostrava

Může mi pan redaktor, a nebo i kdokoliv jiný, poradit, jak si jako ředitel velké nemocnice dosáhnu z uvedených částek na 10 mil. Kč do konce t.r. a na dalších nejméně 40 mil. Kč v roku příštím, když tak neurčitou formou, tedy zavádějícím způsobem, informuje a spíše mate veřejnost a zejména zdravotnickou veřejnost, cituji:

„Zvýšení platů si vyžádá navýšení prostředků z rozpočtu zdravotních pojišťoven o 164 miliónů korun měsíčně. Do konce roku 2005 tedy bude navíc potřeba 656 miliónů korun a pro rok 2006 bude tato částka činit 2,1 miliardy“.

Obávám se, že naše smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami to nedovolují. Zvýšení výnosů je extrémně obtížné a neustálé poukazování na úspory již leze krkem snad každému, nejen řediteli nemocnice. Pokud si někdo myslí, že soudobá operační, intervenční, intenzívní a resuscitační péče se v nemocnicích provádí holýma rukama, mýlí se.

Ing.Milan Burša, MBA

Souhlasím s panem ředitelem Jurkem a celé rozhodnutí ovažuji za neuvážené, kdy nemocnice zřizované krajem a nikoliv státem budou opět hnány do ztráty a neúměrného vnitřního zadlužování. Z pojišťoven nikdy ty peníze nedostaneme. Daleko efktivnější by bylo nejdříve narovnat eny za naši prci a poté zvyšovat platy. My jdeme přesně obráceně. všichni ředitelé by uvítali obdobný postup, jako u rozpočtových organizací tj. kdyby prostředky na navýšení tarifů dostali přímo na konto nemocnice.

MUDr.Martin Hrubý, náměstek LPP MN Turnov

Připojuji se k příspěvku ředitele Jurka. Není pravda,že pojišťovny vydají nějaké prostředky navíc na pokrytí nárůstu platů! Bohužel, takový vztah zapomněla vláda zařídit. Skutečnost je taková, že vedení nemocnic musí zvýšit platy, a přitom vystačit se stávajícími příjmy od pojišťoven. Velmi se přimlouvám za to, aby redaktoři,kteří chtějí psát o zdravotním systému absolvovali alespoň základní školení, jinak pletou holé nesmysly.

MUDr. Robert Janda, ARO K. Vary

Pracuji v bývalé okresní nemocnici, která se stala jednou z krajem zřízených nemocnic. Tarifní plat je zde určován dle bývalé 12-ti třídní tabulky. Při úvazku 1,0 jde o cca 12-23 000 hrubého.

Vláda navrhla a parlament schválil navýšení tarifů dle 16-ti třídní tabulky.Mnoho lékařů naší nemocnice došlo k závěru,že pokud nebudou mzdy u nás upraveny dle nového návrhu, resp. nebudou-li hodnoceni v upravené 16-ti třídní tabulce,pak přestanou od měsíce září vykonávat přesčasovou práci. Kraj-(stát?)u nás v posledním roce investoval desítky a desítky milionů do rekonstrukcí a technologií.

Diskuse o cenách péče jsou pěkné.Ve vyspělých demokraciích,kde stát a nikoliv gubernie garantuje svým občanům základní a kvalitní péči,bývá pravidlem,že adekvátně vytrénovaný a dobře placený personál poskytuje nemocným takovou péči,na kterou má daná země peníze.V ekonomickém slova smyslu je tam dobře patrná soustava personál-nemocný-technologie,nebo personál-technologie-nemocný.U nás zjevně technologie-…nemocný-personál.

Zdravotníci dostanou od září přidáno
Ohodnoťte tento článek!