Zdravotnická trojka jedná s Hegerem

Zdravotnická trojka (Z3) jedná s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09). Zdravotníci se nechtějí spokojit s ohlášeným zvýšením platů o 6,25 procenta a trvají na dodržení 10procentní klauzule obsažené v Memorandu o úpravě poměrů ve zdravotnictví.

Aktuální spor mezi Zdravotnickou trojkou a ministerstvem spočívá ve výkladu třetího bodu memoranda, který zahrnuje výhled růstu platů v roce 2012 a definuje konečný cíl pro narovnání platů do roku 2013.

Šest není deset – ministr nesplnil očekávání zdravotníků

Zatímco Z3 pro příští rok očekávala nárůst průměrného měsíčního platu o 10 %, ministr v pátek oznámil, že zdravotníkům od ledna přidá pouze 6,25 %, a pokud se bude dařit výběr pojistného a ekonomika poroste, zbylá procenta v průběhu roku dorovná.

S touto variantou se ale zdravotníci nesmířili – jejich očekávání byla jiná. Podle předsedy LOK–SČL Martina Engela, který před osmi měsíci s ministerstvem zdravotnictví memorandum podepsal, byla během jednání o ukončení akce „Děkujeme-odcházíme“ řeč o dvanácti desetiprocentních navýšeních průměrného platu.

Heger ovšem tvrdí, že k takovému navýšení platů se nezavázal. Zdravotníci tak mohou vidět slíbených 10 % až na samém konci příštího roku.

Narovnání platů lékařů bylo v memorandu dohodnuto ve třech krocích, přičemž navýšení v letech 2011 -2012 může částečně ovlivnit i konečný plat lékařů v roce 2013, neboť dle memoranda nejpozději v roce 2013 má plat lékaře dosáhnout 1,5- až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za dva předcházející roky. To vše při maximálně 8 přesčasových hodinách týdně.

Heger: Neustoupím!

Ministr den před schůzkou řekl, že své stanovisko je připraven udržet. Trvá na tom, že memorandum neukládá povinnost zvyšovat mzdy hned od počátku roku. V textu se uvádí, že se průměrný plat zvedne o deset procent v roce 2012, když poroste efektivita zdravotnického systému.

Heger připomněl, že letos se průměrný příjem lékařů zvýšil o 20 procent. Rostl tak podle Hegera zhruba z 50.000 na 60.000 korun. Do této částky jsou však započítány všechny nadúvazky, přesčasové hodiny a příplatky.

Akci „Zůstáváme, splňte sliby!“ pacienti nepocítí

Pro podporu svých požadavků vyhlásila Z3 novou protestní kampaň s názvem „Zůstáváme, splňte sliby!“, která má mít po dobu jednoho měsíce, tedy zhruba do 7 prosince, formu mírumilovných nenátlakových happeningů, při kterých chtějí odboráři ministrovi připomínat jeho závazky.

V případě, že budou tyto akce neúspěšné a ministr ze svého záměru neustoupí, odboráři přitvrdí. Opětovné podávání výpovědí však pro tento rok Engel jednoznačně odmítl.

Protestní akce by pacienti pocítit neměli. O připojení se k protestům bude v pátek jednat i Česká asociace sester, která se doposud stavěla spíše do opozice vůči lékařům.

Nejbližší akce Z3:

10.11. Pardubice – 12:05; prostor před radnicí – Pernštýnské nám. 1

14.11. Zlín – 12:05; místo bude upřesněno

15.11. Ostrava – 12:05; místo bude upřesněno

16.11. Olomouc – 12:05; místo bude upřesněno

Ohodnoťte tento článek!