Zdravotnická trojka vyzývá Hegera k plnění závazků

Zdravotnická trojka

Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů (LOK-SČL), Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) se spojily a v obavách z nesplnění únorového memoranda, které mělo zaručit růst platů ve zdravotnictví o 10 procent, ustavily krizový štáb „Zdravotnické trojky“ (Z3).

Sjednocení zdravotníci apelují na ministra zdravotnictví Leoše Hegera, aby dal jasné záruky, že únorové memorandum není pouze „bezcenným cárem papíru“. Učinit tak má do 5. listopadu.

„Jestliže nám pan ministr neodpoví do 5. listopadu 2011 anebo jeho odpověď nebude jednoznačná, zahájíme protestní akce,“ zahrozil předseda LOK Martin Engel.

Zdravotnická trojka o sobě dala poprvé vědět minulý pátek, kdy před ministerstvem zdravotnictví vystavila figurínu Doktora Exoda odpočítávajícího čas, který ministrovi zbývá ke splnění jeho závazků z memoranda.

Vlámávání se do otevřených dveří?

Akci ministerstvo ústy svého mluvčího Vlastimila Sršně označilo za „vlámávání se do otevřených dveří“, neboť ministr si je prý svých závazků vědom a peníze na platy zajistí.

„Pokládám to za věc, kterou jsme slíbili a také ji dodržíme,“ řekl novinářům ministr. V současnosti se podle Hegera připravuje úhradová vyhláška, která by měla počítat s navýšením financí na platy pro přímo řízené nemocnice. Přerozdělení peněz však bude v kompetenci ředitelů nemocnic, což je hlavním zdrojem obav zdravotníků.

„Otevřené dveře vypadají jinak. Zaměstnanci nemocnic jsou tím vývojem skutečně zneklidňováni. Do toho jsou ještě výroky některých řiditelů. Jako například paní magistry Juráskové, která se už nechala slyšet, aniž zná úhradovou vyhlášku, že rozhodně na platech nepřidá. Pan řiditel Ludvík z Motola mluvil v podobném duchu, a to jsou jenom dva vzorky z přímo řízených organizací panem ministrem,“ vysvětlil obavy zdravotníků Engel.

Ministr připomněl, že v memorandu se mluví o navýšení o deset procent v roce 2012, tedy ne od 1. ledna 2012. I kdyby tedy dostali lékaři a sestry od ledna méně procent, v průběhu roku se procenta dorovnají. „Budeme rádi, když to bude bez pouličních událostí a výhružek ze strany odborů,“ poznamenal Leoš Heger.

Ministr podepsal memorandum také s Českou asociací sester (ČAS) o zvýšení platů sestrám, které prý také dodrží. ČAS vedená bývalou ministryní Danou Juráskovou (ODS) se k nynějším hrozbám nepřipojila.

Sestry ve vypjatých chvílích projevily vstřícnost, teď chtějí přidat

Vývojem situace jsou znepokojeny i sestry a další zdravotničtí pracovníci.

„Sestry ani ostatní zdravotní personál nechtěly vyhrocovat už tak napjatou situaci při protestu lékařů a netrvaly na zvýšení mzdových prostředků v letošním roce. Spokojily se s příslibem navýšení platů v roce 2012. Naše krajské organizace se jednoznačně usnesly, že budeme trvat na splnění závazků plynoucích z Memoranda k 1. lednu 2012. Pokud Česká republika tyto závazky nesplní, ministr i vláda se pro nás stanou nelegitimními a budeme žádat jejich odstoupení. Pokud pan ministr do 5. listopadu 2011 nedá jasné garance k plnění Memoranda, máme od členů naší organizace mandát k jakékoliv protestní akci,“ vysvětlila Dagmar Žitníková (OSZSP).

POUZP: Jak ministerstvo zajistí navýšení platů?

V případě navýšení platů ve zdravotnictví v příštím roce o 10 procent, je většina zdravotníků spíše skeptická. Jak vyplývá i z dosavadních výsledků ankety Zdravotnictví a medicína, většina respondentů nevěří, že ministr Heger bude schopen potřebné finance zajistit.

Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomáš Válek uvádí, že stále častěji zaznívají hlasy jejích členů, které se ptají: jakým způsobem dostojí česká vláda svým závazkům vyplývajícím z Memoranda, ke kterým se letos v únoru zavázal svým podpisem ministr zdravotnictví, tedy zástupce české vlády.

„Sestřičky se ptají, z jakých zdrojů bude slíbené navýšení platů financováno. A nejsou to jen sestřičky, ale i porodní asistentky, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotničtí záchranáři, ošetřovatelé, sanitáři, řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby, kteří se domáhají odpovědí na otázku: Bude nám tedy přidáno, nebo zazněla opět jen prázdná slova ve smyslu „slibem nezarmoutíš“? Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků trvá na dodržení závazků vyplývajících z Memoranda, zastává tak stejný názor jako ostatní zdravotnické organizace a chce znát jasné garance plnění do 5. listopadu 2011“, sdělil Válek.

Engel: Stojí za námi mnohem větší síla než loni

Podobu případných protestů Zdravotnická trojka zatím blíže nespecifikovala. Podle jejích představitelů, kteří prý mají od svých členů mandát k jakýmkoli formám protestu, však rozhodně budou slyšet.
„Nechce se mi věřit, že vrcholný představitel České republiky něco slíbí, stvrdí to svým podpisem a za pár měsíců se tváří, že dohoda nemusí platit,“ říká Engel.

„Je velice důležité, že to už neříkám jenom já za lékaře a že se k nám přidaly sestry a další zdravotníci. Když to bude nutné, opřeme se o novou kampaň, za kterou bude stát daleko větší síla, než jaká podpořila Děkujeme, odcházíme!“, varuje.

Záznam z tiskové konference Z3

Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!