Zdravotnická zařízení už mají peníze z KoB

Pomoc státu několika zdravotním pojišťovnám, od nichž Konsolidační banka (KoB) odkoupila část dlouhodobých pohledávek za plátci pojistného, již pocítila řada zdravotnických zařízení. „Hned, jak jsme od Konsolidační banky dostali 3,1 miliardy korun…

okamžitě jsme dali příkaz k jejich přesunu na účty našich smluvních partnerů, vůči nimž jsme měli závazky,“ řekla včera našemu listu ústřední ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřina Musílková. Do konce roku by měla VZP dostat od banky za odkoupené pohledávky ještě asi 1,5 miliardy.

KoB přebírá podle rozhodnutí vlády pohledávky pěti pojišťoven v celkové výši 5,1 miliardy korun, které tak přijdou letos do zdravotnického systému. Pokud Senát stejně jako Poslanecká sněmovna schválí novelu zákona o pojistném, připlynou v druhé půli roku do zdravotnictví navíc další 1,5 miliardy ze zvýšených plateb pojistného, které hradí stát za důchodce, děti a další své pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví i zdravotnické odbory se proto domnívají, že by pojišťovnám nemělo dělat problémy zvýšit platby nemocnicím na letošní první pololetí o šest procent, jak rozhodla vloni vláda.

Předseda Odborového svazu zdravotnictví Jiří Schlanger řekl, že na začátku roku pojišťovny nebyly ochotny akceptovat nařízení kabinetu o úhradách zdravotní péče vůči lůžkovým zařízením. „Deklarovaly, a to zejména VZP, že ve smyslu svého pojistného plánu budou platby navyšovat řádově o tři až 3,5 procenta. To by ovšem nestačilo na pokrytí úpravy tarifních platů, k níž museli přistoupit ředitelé nemocnic. Proto na pojišťovny tlačíme, aby změnily svůj postoj,“ uvedl Schlanger.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Vladimír Kothera včera HN sdělil, že rozhodnutí vlády zaměstnanecké pojišťovny respektují a v jeho duchu budou uzavírat smlouvy s poskytovateli zdravotní péče. „Máme jich uzavřeno už zhruba padesát procent,“ dodal. Musílková řekla, že VZP s nemocnicemi jedná. „Budeme platit zálohu nemocnicím podle vládního rozhodnutí, tedy 106 procent. Pak se vše zúčtuje vzhledem k regulacím, na nichž se nyní dohadujeme, jak mají vypadat a jak budou velké. Nemůžeme se dostat do minusu, zákon nám ukládá hospodařit vyrovnaně,“ vysvětlila.

Pokud jde o platové úpravy v nemocnicích, Lékařský odborový klub tvrdí, že s výjimkou několika soukromých byly prakticky ve všech zvýšeny od ledna tarifní platy lékařů a sester o 16 procent a že zůstalo zachováno i desetiprocentní navýšení z loňského října. Schlanger není tak optimistický. Neodvažuje se zatím odhadnout, jaká je v tomto směru situace. „Během ledna a února ještě pokračovalo kolektivní vyjednávání. Kolektivní smlouvy nebyly uzavřeny před 1. lednem právě kvůli řadě problémů zejména s financováním. Definitivně budeme moci říct, jak vše dopadlo, až budeme mít kompletní statistické údaje jak za poslední loňský kvartál, tak hlavně za letošní 1. čtvrtletí,“ řekl Schlanger.

(ika), Hospodářské noviny, 7.3. 2001

Ohodnoťte tento článek!