Zdravotnická zařízení v prvním pololetí hospodařila se ztrátou 323 milionů korun

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky hospodařila v letošním prvním pololetí státní zdravotnická zařízení se ztrátou 323 milionů korun…

PRAHA – Se ztrátou 323 milionů korun hospodařila v letošním prvním pololetí státní zdravotnická zařízení. Ve stejném období loňského roku přitom ztráta činila 281 milionů korun. Uvádí to na svých internetových stránkách Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Celkové výnosy ve 499 zdravotnických zařízení rezortu zdravotnictví představovaly 39,965 miliardy korun, náklady pak 40,288 miliardy korun. Na výnosech se podílely především tržby od zdravotních pojišťoven (75,8 procenta) a tržby mimo zdravotní pojišťovny (8,6 procenta).Na nákladech se v letošním prvním pololetí podílely především osobní náklady, a to 43,1 procenta. Významný podíl na nákladech měly dále služby (devět procent) a položka ostatní náklady (13,7 procenta), v níž jsou zahrnuty spotřebované nákupy, prodané zboží, daně a poplatky, rezervy a další.Největší ztrátu ve výši 521 milionů korun v prvním pololetí vykázaly především státní nemocnice. Meziročně se tak hospodaření nemocnic letos výrazně zhoršilo, když ve stejném období roku 2000 činila ztráta 21 milionů korun. Podíl tržeb od zdravotních pojišťoven na celkových výnosech zdravotnických zařízení byl v prvním pololetí letošního roku meziročně o 3,7 procenta nižší. Tržby za ambulantní péči se na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven podílely 19,2 procenta, tržby za lůžkovou péči pak 66,4 procenta. Zbylých 14,3 procenta představuje „ostatní“ zdravotnická péče.

ČIA

Ohodnoťte tento článek!