Zdravotnické odbory mají největší obavy z financování v letošním roce

…největší obavy mají zdravotnické odbory z financování v tomto roce, protože valorizované finance jsou předpokladem naplnění jak závazků, tak povinností neboli nároků, které zaměstnanci mají směrem ke svému zaměstnavateli…

„Po 1. lednu bylo aplikováno nařízení vlády, kterým se platy zaměstnanců rozpočtové a příspěvkové sféry zvyšovaly obecně o šest procent, pedagogickým pracovníkům o osm procent a zdravotnickým pracovníkům o deset procent,“ připomněl v pondělí novinářům předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Jiří Schlanger.

Dodal, že šlo o úpravu formou právního předpisu, kdy vznikají individuální nároky zaměstnanců a všichni zaměstnavatelé, kteří si navykli plnit právní předpisy, tak prý učinili. Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem a vykonává zdravotnické povolání, byl přiznán platový tarif zvýšený o deset procent platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Přitom nebylo zcela jasné kdo má nárok na zvýšené platové tarify, uvedl Schlanger. Platová úprava se týkala i jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, pokud splňují způsobilost k výkonu povolání podle vydané vyhlášky, kdy výkon zdravotnického povolání musí vyplývat z pracovních činností uvedených v katalogu prací.

Další otázkou podle Schlangera je, do jaké míry se zvedaly příjmy jednotlivých kategorií zaměstnanců, jak obecně v rozpočtové sféře, tak zdravotnických pracovníků. „Neodvažujeme se odhadnout, že je vše bez problémů, nemáme situaci zmapovanou. V průběhu ledna i února ještě pokračovalo kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy nebyly uzavřeny před prvním lednem, právě kvůli řadě problémů s financováním u jednotlivých zaměstnavatelů. Budeme se moci k tomu vyjádřit, až budeme mít kompletní statistické údaje a to za poslední čtvrtletí loňského roku a za první čtvrtletí roku letošního,“ řekl Schlanger.

Upozornil, že největší obavy mají zdravotnické odbory z financování v tomto roce, protože valorizované finance jsou předpokladem naplnění jak závazků, tak povinností neboli nároků, které zaměstnanci mají směrem ke svému zaměstnavateli.

(jšd), Haló noviny, 6.3. 2001

Ohodnoťte tento článek!