Zdravotnické školy v Pardubickém kraji lákají, údajně i díky seriálům

V Pardubickém kraji výrazně vzrostl zájem o studium na středních zdravotnických školách. Proti loňsku přijaly zhruba o 80 studentů více, někde musely otevřít i novou třídu.

K atraktivitě oboru přispívá kromě rostoucí prestiže povolání, vyšších výdělků a demografické křivky i obliba televizních seriálů ze zdravotnického prostředí, řekl Čvedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Martin Kiss.

„Je to jeden z popularizačních faktorů, ať chceme či nechceme. Seriály zobrazují zajímavé prostředí a lidé to vnímají. Zásadní to asi není, ale vliv to má,“ míní Kiss.

V Pardubickém kraji existují čtyři střední zdravotnické školy, v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Každá má 200 až 220 studentů, pardubická 320. V prvních ročnících představuje nárůst zhruba třetinu ve srovnání s loňskem.

Od září bude v Ústí nad Orlicí otevřena nová Vyšší odborná zdravotnická škola. Bude mít jednu třídu, její absolventi budou znalostmi na úrovni bakalářského studia na Univerzitě Pardubice. Učební plány obou oborů jsou podle Kisse prakticky totožné. Vzhledem k chronickému nedostatku středního zdravotnického personálu v nemocnicích a dalších zařízeních by neměli mít problém s uplatněním.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!